PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Egyházak számára meghirdetett pályázat!

Az Intézkedés célja:

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken működő egyházak számára a helyi közösségi terek fejlesztésére, a helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető már meglévő, de használaton kívüli épületek általános és energetikai felújítására, egyházi közösségszervező személy foglalkoztatására, valamint programszervezésre, a programokhoz kapcsolódó működési költségekre, eszközbeszerzésre.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

Pályázatra jogosultak köre:

Az alább felsorolt feltételek mindegyikének teljesülésével:

 • Egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek.
 • A magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei.
 • 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani.
 • Rendelkeznek önálló adószámmal és a kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.

Támogatható tevékenységcsoportok:

1. 100%-os egyházi tulajdonban lévő használaton kívüli épületek felújítása, bővítése, azok új funkcióval való ellátása

Igényelhető támogatás maximális összege 15 millió forint.

 • használaton kívüli plébániák, parókiák felújítása, bővítése;
 • használaton kívüli egyházi közösségi terek, gyülekezeti házak, imaházak felújítása (kivéve templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária).

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:

 • akadálymentesítést magukba foglaló fejlesztések;
 • energia-megtakarítást célzó fejlesztést magukban foglaló beruházások

2. Egyházi közösségek által szervezett programok, ehhez kapcsolódó működési költségek, és eszközbeszerzés támogatása

Igényelhető támogatás maximális összege 5 millió forint.

 • közösségi célú egyházi hitéleti programok
 • oktatási programok
 • szociális jellegű programok
 • közösségépítő vagy vallásturisztikai rendezvények
 • táborok szervezése
 • kiállítások szervezése
 • egyéb programok megvalósítása
 • eszközbeszerzés, mely a programok szervezése, megtartása érdekében szükséges; vagy a működési feltételek biztosítását segíti elő
 • a programokhoz kapcsolódó működési költségek támogatása

3. Egyházi közösségszervező személy bértámogatása

Az igényelhető támogatás maximális összege 2,9718 millió forint.

Támogatás igényelhető egy fő – akár részmunkaidőben foglalkoztatott – egyházi közösségszervező bértámogatásának nyújtására a 2019. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével maximum egy év időtartamra.

Mindhárom tevékenységcsoport megvalósítása esetén az igényelhető maximális támogatási összeg: 22 971 800,- Ft

Jelen felhívás keretében a kérelmek benyújtására 2019. március 18. napjától 2019. április 25. napjáig van lehetőség.