PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Óvodafejlsztés akár 150 millió forintos támogatással és 100%-os intenzitással!

A kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken óvoda kialakítása, építése, férőhelybővítése, felújítása és ezen beruházásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések támogatása, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javítása.

Támogatás összege:

 • Új építés esetén maximum 150 millió forintot lehet igényelni.
 • Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, funkcióváltás, újranyitás férőhely bővítés esetén maximum 100 millió forint a támogatás.
 • Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, funkcióváltás, újranyitás férőhely bővítés nélkül maximum 30 millió forint a támogatás.
 • Óvoda udvarának kialakítása, felújítása, korszerűsítése, eszközök és felszerelések beszerzésére maximum 5 millió forintot lehet igényelni. (egyszer használatos és használt eszközöket nem lehet beszerezni)

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Új óvoda építése;
 • Működő óvoda felújítása, átépítése, átalakítása, korszerűsítése és bővítése férőhelybővítéssel vagy férőhelybővítés nélkül, (pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, megújuló energiaforrás alkalmazása, stb.);
 • Jelenleg nem óvodai funkciót betöltő épületek óvodává történő átépítése, átalakítása és az ezzel kapcsolatos felújítási, korszerűsítési és bővítési munkálatok elvégzése, valamint a bezárt óvoda újranyitása érdekében szükséges átalakítás, bővítés, felújítás (pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, megújuló energiaforrás alkalmazása, stb.);

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

E kiírás keretében önállóan nem, csak a fentebb felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:

 • Ingatlanvásárlás;
 • Óvoda udvarának kialakítása, felújítása, korszerűsítése;
 • A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklet 1. pontja szerinti követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése;
 • Akadálymentesítés;
 • Azbesztmentesítés;
 • Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
 • Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége);

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327), ha a projekt megvalósulási helyszíne, 5000 fő, vagy ez alatti lakosságszámú településen van. Egy társulás több intézmény fejlesztésére is benyújthat pályázatot.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2019. július 18. és 2019. augusztus 21. között van lehetőség.

„Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összegbe beleszámítandó, az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.”

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.