PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

A kérelmek befogadása 2020. június 19. (péntek) 10:00 órától átmenetileg szüneteltetésre kerül. 70%-os támogatás eszközbeszerzésre!!! Fejlesztésekkel kapcsolatos támogatás akár 153 500 000,- forintig vállalkozások számára. (Budapest, Pest megye) 

A támogatás

maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.

összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg.

A nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – az egy éves fenntartási időszakot követően visszamért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Előleg igénylés mértéke: 100%

Támogatási kategória: átmeneti támogatás (NEM DE MINIMIS!)

Jogosultak köre:

mikro-, kis-, és középvállalkozások, akik

 • rendelkeznek legalább a 2019. évre vonatkozó beszámolóval lezárt , teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt
 • Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

A projekt területi korlátozása

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett Közép-magyarországi régió területén (Budapest, Pest megye) lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését.

Benyújtási határidő:

2020. május 29. 9:00-tól 2020. november 12. 12:00-ig lehetséges

A kérelmek befogadása 2020. június 19. (péntek) 10:00 órától átmenetileg szüneteltetésre kerül.

Kötelező, önállóan támogatható: (min. 20%)

 • Új eszközök, gépek beszerzése, kapacitás fejlesztés, technológia fejlesztés (szenzor és vezérléstechnika, robottechnológia, automatizálás, stb.) (mellékelt VTSZ lista alapján)

Önállóan nem támogatható (max. 80%):

 • informatikai fejlesztés (max. 50%)
 • tanácsadói tevékenység (az önállóan támogatható költségekhez kapcsolódóan) (max. 20%)
 • ingatlan beruházás,(kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés max. 50%)
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el)
 • Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás
 • Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás
 • Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
 • Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás;
 • Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés,
 • Szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és szabadalmazással kapcsolatos tanácsadás;
 • Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás.
 • Márka-és arculatépítés
 • Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés
  • Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása,
  • A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás
  • Munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-, teljesítmény értékelési rendszerek) kialakítása.
 • képzés (max 20%)
 • megújuló energia (max 50%)
 • rezsi (max 1%)
 • ingatlan bérlés (max 10% forgóeszközökkel együtt)
 • forgóeszköz vásárlás (max. 10% ingatlanbérléssel együtt)

Elszámolható költségek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése (min. 500.000,-/eszköz)
 • Hardver/informatika/telekommunikáció (min. 100.000,-/eszköz)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök
 • Forgóeszközök: fogyóeszközök és anyagköltség
 • Építési költségek (anyag+díj, de saját teljesítés nem lehetséges)
 • Szoftverek
 • Gyártási licensz, know-how
 • Képzési költségek
 • Tanácsadási költségek
 • Ingatlan bérbeadás
 • Rezsi

Kötelező vállalások

Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási időszak során. A kötelező vállalás teljesítése a megvalósítási időszak teljes hónapjaira vonatkozó havi átlagos statisztikai állományi létszámok (fő) átlaga alapján kerül ellenőrzésre.

Kiválasztási eljárásrend

Egyszerűsített eljárásrend, de nincs lehetőség hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére.

VEKOP-1.2.6-20

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.