PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

A kérelmek befogadása 2020. június 19. (péntek) 10:00 órától átmenetileg szüneteltetésre került. 70%-os támogatás eszközbeszerzésre! Fejlesztésekkel kapcsolatos támogatás akár 153 500 000,- forintig vállalkozások számára.

A támogatás:

maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.

összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg.

A nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – az egy éves fenntartási időszakot követően visszamért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Előleg igénylés mértéke: 100%

Támogatási kategória: átmeneti támogatás (NEM DE MINIMIS!)

Jogosultak köre:

mikro-, kis-, és középvállalkozások, akik

 • rendelkeznek legalább a 2019. évre vonatkozó beszámolóval lezárt , teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt
 • Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

A támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. április 30. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként.

A megvalósulási helyszínnek 2020. április 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie

A projektet legkorábban 2020. március 11-én kezdték meg, és a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek.

Benyújtási határidő:

2020. május 29. 9:00-tól 2020. november 02. 12:00-ig lehetséges

A kérelmek befogadása 2020. június 19. (péntek) 10:00 órától átmenetileg szüneteltetésre kerül.

Kötelező, önállóan támogatható: (min. 20%)

 • Eszközök beszerzése, kapacitás fejlesztés, technológia fejlesztés (szenzor és vezérléstechnika, robottechnológia, automatizálás, stb.) (mellékelt VTSZ lista alapján)

Önállóan nem támogatható (max. 80%):

 • informatikai fejlesztés (max. 50%)
 • Tanácsadói tevékenység (az önállóan támogatható költségekhez kapcsolódóan) (max. 20%)
 • ingatlan beruházás, bővítés, korszerűsítés (max. 50%)
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el)
 • Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás
 • Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás
 • Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
 • Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás;
 • Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés,
 • Szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és szabadalmazással kapcsolatos tanácsadás;
 • Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás.
 • márka-és arculatépítés
 • Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás
 • Vállalati pénzügyi tanácsadás, beleértve
 • projekt előkészítés (ingatlanhoz tartozó mérnöki díjak max. 7%)
 • megújuló energia (max 50%)
 • rezsi (max 1%)
 • ingatlan bérlés (max 10% forgóeszközökkel együtt)
 • forgóeszköz vásárlás (max. 10% ingatlanbérléssel együtt)

Elszámolható költségek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése (min. 200.000,-/eszköz)
 • Hardver/informatika/telekommunikáció (min. 100.000,-/eszköz)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök
 • Forgóeszközök: fogyóeszközök és anyagköltség
 • Építési költségek (anyag+díj, de saját teljesítés nem lehetségess)
 • Szoftverek
 • Gyártási licensz, know-how
 • Képzési költségek
 • Tanácsadási költségek
 • Ingatlan bérbeadás
 • Rezsi

Kötelező vállalások:

Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglakoztat a megvalósítási időszak során, FTE-ben számolva. A kötelező vállalás nem teljesítése – 90%-ot el nem érő foglalkoztatás megtartás – esetén a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

Kiválasztási eljárásrend:

Egyszerűsített eljárásrend.

GINOP-1.2.8-20

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.