PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Önkormányzatok számára meghirdetett pályázat.

Az Intézkedés célja:

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető már meglévő kulturális intézmények tereinek felújítására, kultúrát segítő személy programszervező foglalkoztatására, valamint egyéb programszervezésre, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre és programokhoz kapcsolódó működési költségekre.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

Pályázatra jogosultak köre:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;

 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:

azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Támogatható tevékenységcsoportok:

1. Meglévő közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése

Az igényelhető támogatás max. 15 millió forint.

 • Fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés;
 • Meglévő világítási rendszerek;
 • Info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése.

2. A közösségi célú helyiségekben megvalósuló kül- és beltéri programok szervezése, ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés és működési költségek támogatása

Az igényelhető támogatás max. 5 millió forint.

 • A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő programok
 • Önkéntes tevékenységek, az önkéntességgel kapcsolatos programok;
 • A gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programok;
 • A szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programok;
 • Egészségmegőrző és prevenciós programok;
 • Nemzeti és helyi identitás erősítése érdekében hely- és családismereti programok;
 • Népművészeti, hagyományápoló műhelyfoglalkozások;
 • Kézműves foglalkozások szervezése;
 • Az egyéni és közösségi tudást, kreativitást, helyi kultúrát fejlesztő programok;
 • Helyi termékfejlesztéssel, kreatív iparral kapcsolatos nonprofit programok;
 • Információs és kommunikációs technológiák, és a digitalizáció kulturális alapú használata;
 • Helyi kulturális agrárium, közösségi kert gondozása.
 • Közösségi tér felújításához, amatőr művészeti csoportok működéséhez, és a programok megvalósításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés.

3. Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása

Az igényelhető támogatás max. 2,9718 millió forint.

Támogatás igényelhető egy fő – akár részmunkaidőben foglalkoztatott – közösségszervező bértámogatásának nyújtására a 2019. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével maximum egy év időtartamra.

Mindhárom tevékenységcsoport megvalósítása esetén az igényelhető maximális támogatási összeg: 22.971.800 Ft

Jelen felhívás keretében a kérelmek benyújtására 2019. március 18. napjától 2019. április 27. napjáig van lehetőség.