PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Tervezet – Az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásával érintett, valamint az ezeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó vállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása akár 50%-os intenzizással!

A felhívás célja:

Jelen Felhívás célja az egyszer használatos és egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának betiltásával érintett, valamint az ezeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó, és a műanyagipari ágazatban egyéb okból piacot vesztett mikro-, kis- és középvállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása. Cél az egyszer használatos műanyag termékeket helyettesítő késztermékek előállításának a támogatása.

Igényelhető támogatási összeg: min. 20 millió max. 400 millió Ft

Előleg: 100%

Támogatás intenzitása:

Támogatási kategória Mikro- és kisvállalkozás Középvállalkozás
Regionális beruházási támogatás Nyugat-Dunántúl 45% 35%
Közép-Dunántúl 50% 45%
Dél-Dunántúl 50% 50%
Észak-Magyarország 50% 50%
Észak-Alföld 50% 50%
Dél-Alföld 50% 50%
Csekély összegű támogatás Konvergencia régióban 50% 50%

Támogatást igénylők köre:

 • amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy a GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen átestek;
 • és nem nyújtottak be támogatási kérelmet a GINOP-1.2.7-20 és GINOP-1.2.11-20 kódszámú felhívásokra;
 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel;
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 3 fő volt;
 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele legalább 30 millió forint volt;
 • amelyek cégkivonatuk alapján rendelkeznek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig bejegyzett, olyan feldolgozóipari TEÁOR számú tevékenységgel, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy egyéni cégek;

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 228 Egyéni cég

Kötelező az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított „megfelelt” minősítést igazoló tanúsítvány benyújtása.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása. (minimum 200.000 Ft/eszköz)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el);
 2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 60%-át érheti el);
 3. Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el);
 4. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el);
 5. Projektelőkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele;

A támogatás formája:

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. A felhívásban foglaltak részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat. 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

Az előminősítési kérelmek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretén belül nyújthatók be 2021. január 15-ig.

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. február 01. 9:00 óra és 2021. április 15. 12.00 óra között lehetséges.

A feldolgozóipari támogatható tevékenységek TEÁOR besorolása:

 • 1399 Egyéb textiláru gyártása mns;
 • 1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása;
 • 1711 Papíripari rostanyag gyártása;
 • 1712 Papírgyártás;
 • 1721 Papír csomagolóeszköz gyártása;
 • 1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása;
 • 1723 Irodai papíráru gyártása;
 • 1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása;
 • 2016 Műanyag-alapanyag gyártása;
 • 2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása;
 • 2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása;
 • 2223 Műanyag építőanyag gyártása;
 • 2229 Egyéb műanyag termék gyártása;
 • 2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása;
 • 2571 Evőeszköz gyártása;
 • 2895 Papíripari gép gyártása;
 • 2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása;