PBKIK_Védjegy_kamara_protask   

50 millió Ft-tól 1 milliárd Ft-ig akár 100%-os támogatási intenzitással! (kizárólag építőipar részére)

Az intézkedés célja:

Az építőipari ágazat fenntartható, modern technológián alapuló fejlődésének támogatása annak érdekében, hogy a hazai ipar meghatározó ágazata eleget tudjon tenni a növekvő volumenű megrendelői igényeknek.

Igényelhető támogatási összeg:

 • min: 50 millió
 • max: 1 milliárd

Támogatás intenzitása:

 • 100%, amennyiben de minimis támogatásként igényelt a támogatás, de max 200.000 EUR (a mindenkori egyéni de minimis keret terhére)
 • 75% amennyiben regionális beruházási támogatásként igényelt a támogatás (csak konvergencia régiókban megvalósuló beruházás esetén)
 • 10-50% egyéb esetekben (pl.: innováció, megújuló energia, energiahatékonysági intézkedések)

Támogatható tevékenységek:

 • A támogatandó tevékenységnek a TEÁOR szám szerinti 41.10 – 43.99 közötti, valamint a 71.11 tevékenységhez kell kapcsolódnia.
  1. A meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése.
  2. Meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel.
  3. Termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások.
  4. Információs technológia-fejlesztés.
  5. Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
  6. A szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége.
  7. Immateriális javak, különösen a hatékonyság növelését szolgáló szoftverek beszerzése.
  8. A c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás.
  9. A c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.

  amire igaz, hogy

  • A vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.
  • Eredménye az alábbiak legalább egyike:
  1. új ismeret vagy technológia hasznosítása,
  2. jelentős teljesítmény-növekedés,
  3. a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
  4. új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele.

Támogatást igénylők köre:

Kis- és középvállalkozások, amennyiben

 1. 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek.
 2. Alkalmazotti létszáma 20 és 250 fő között van, és a legalább 20 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart.
 3. Legalább három teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
 4. Vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig fenntartja, d) a támogatás ösztönző hatásokkal bír.

Előleg:

Az elnyert támogatás 50%-a.

Biztosíték nyújtása:

A folyósításra kerülő támogatásra vonatkozóan biztosítékot kell nyújtani, ami lehet:

 • valamennyi kedvezményezetti bankszámlára szóló beszedési megbízás
 • óvadék

200 millió Ft feletti támogatás esetén

 • Pénzügyi intézmény vagy biztosító által nyújtott bankgarancia vagy készfizető kezesség.

Támogatási kérelem benyújtása:

Folyamatosan lehetséges papír alapon postai úton.

Érdeklődöm a pályázati felhívás kapcsán:

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.

 

 

A pályázatírást és a teljes megvalósítási menedzsmentet eredmény orientált konstrukcióban vállaljuk pécsi irodánkban. Keressen fel minket még ma!