PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Baromfi- és sertéstartó telepek fejlesztése akár 50%-os intenzitással 30 millió forintig.

A felhívás indokoltsága és célja:

A különböző járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázata számos technológia alkalmazásával csökkenthető, ezek beszerzésének, kiépítésének elősegítése a Felhívás alapvető célja.

Támogatást igénylők köre:

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy

 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

 • Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagonként a fent leírt szempontok alapján pályázhatnak.

A támogatás mértéke, összege:

A támogatás intenzitása:

 • Közép-Magyarországi régióban: 40%
 • Nem Közép-Magyarországi régióban: 50%

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak

Maximum 30 millió forint (egyéni és kollektív projekt esetén is).

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • A járványvédelemhez kapcsolódó építés a lenti melléklet szerint (- Állattartó telepi épületek, építmények építése, kialakítása, felújítása, átalakítása.)
 • Építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése a lenti melléklet szerint (Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése.)

Melléklet az önnálóan támogatható tevékenységekről.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása;
 • Projekt előkészítés;
 • Mérnöki feladatok;
 • Projektmenedzsment;
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
 • A telepen belül megvalósítandó, a munkakörülményekhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés (pl.: szociális épület építése);
 • Telepi takarmánytárolás, és kezelés korszerűsítése (pl.: fix takarmánybehordó vonal kiépítése);
 • Vízkezelő-fertőtlenítő berendezés beszerzése;
 • Karanténistálló kialakítása;
 • Higiéniai sorompó (beléptető kapu kézfertőtlenítővel) kialakítása;
 • Telepi rágcsálómentesség elősegítése az épületek körüli kulé kavics borítással;
 • Bálatakaró ponyva beszerzése (minimum 12 m * 25 m méretű);
 • Madárháló beszerzése.

Nem támogatható tevékenységek:

 • Trágyatároló építése és a trágyakezelésre vonatkozó építés vagy eszközbeszerzés;
 • Erőgépek beszerzése.

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. április 26. – 2022. április 26. között lehetséges.

VP2-4.1.1.7-20

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.