PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! Civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatása akár 6 millió forint összegig a Magyar Falu Program keretein belül.

Az Intézkedés célja:

A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket. A Kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez kapcsolódóan a 2021. évi Magyar Falu Program programeleme a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása.

Pályázati kiírások kategóriái:

Pályázati kiírás kategóriája: FCA–KP–1–2021/1

Pályázati kiírás kategóriája: FCA–KP–1–2021/2

Pályázati kiírás kategóriája: FCA–KP–1–2021/3

Pályázati kiírás kategóriája: FCA–KP–1–2021/4

Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása

Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása

Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása

Civil szervezetek programszervezési támogatása

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

A projektek maximálisan igényelhető támogatási összege:

Kategória

Az igényelhető támogatási összeg felső határa

Ingatlanberuházási, felújítási támogatás

6 000 000 Ft

Gépjárműbeszerzési támogatás

5 000 000 Ft

Eszközbeszerzési támogatás

2 000 000 Ft

Programszervezési támogatás

2 000 000 Ft

Pályázatra jogosultak köre:

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány

 • amelyet a bíróság 2020. december 31-éig nyilvántartásba vett,
 • amely rendelkezik a 2019. vagy 2020. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és
 • amelynek székhelye olyan magyarországi településen van amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén vagy 2021. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

Az elszámolható általános költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:

Költségtípus

Mértéke a

FCA–KP–1–2021/1 pályázati kategória elszámolható költségeire vetítve

Projekt-előkészítési, tervezési költségek:

 • Pályázati dokumentáció összeállítása;
 • Projektmenedzsment költsége;
 • Műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése;
 • Tervezés, engedélyezés;
 • Hatósági eljárások költsége;
 • A nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettség-teljesítés költségei

Műszaki ellenőri szolgáltatás:

 • Független műszaki ellenőri szolgáltatás költsége és a kapcsolódó engedélyek és egyéb hatósági díjak.

legfeljebb 7 %

 

Költségtípus

Mértéke a FCA-KP–1–2021/2-4 pályázati kategóriák elszámolható költségeire vetítve

Pályázati dokumentáció összeállítása.

Projektmenedzsment költsége.

A nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettség-teljesítés költségei.

legfeljebb 3%

 

Támogatható tevékenységek:

Civil szervezetek ingatlanberuházási, -felújítási támogatása (FCA-KP–1–2021/1)

 • Civil szervezet ingatlan vásárlása;
 • Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
 • Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
 • Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2021/2)

 • Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig

Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2021/3)

 • Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;
 • Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
 • Eszközbeszerzés.

Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2021/4)

 • A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.
 • A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2021. április 07. és 2021. május 07. között van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.