PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! Erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának javításához szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése akár 60%-os intenzitással.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 50 millió Ft.

Támogatási intenzitás:

 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Előleg a megítélt beruházási támogatási összeg maximum 50%-a.

Támogatást igénylők köre:

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 2. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Jelen felhívás keretében támogatás kizárólag erdészeti szaporítóanyag-termesztést szolgáló projektekhez nyújtható.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Traktorok (Kizárólag 1 db, 100 kW teljesítményt meg nem haladó, és 1 db 20 kW teljesítményt meg nem haladó traktor beszerzése támogatható.);
 2. Terület-előkészítés gépei;
 3. Talaj-előkészítés gépei;
 4. Növényvédelem gépei;
 5. Szaporítóanyag-termesztés gépei;

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • projekt-előkészítés;
 • projekt-menedzsment;
 • vezérlő, térinformatikai szoftverek megvásárlása;
 • üzemen belüli anyagmozgatás gépei;

Nem támogatható tevékenységek

 1. építéssel járó tevékenységek;
 2. a quad kategóriába sorolt járművek beszerzése;

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. szeptember 1. napjától 2021. július 20. napjáig van lehetőség.

                                   Első szakasz:                                 2020. szeptember 01. – 2020. szeptember 08.

                                   Második szakasz:                         2020. november 03. – 2020. november 10.

A projekt fizikai befejezésére Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap állrendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség:

A kedvezményezett a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.