PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! Akár 70%-os támogatás divat és dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztéseire! :

A felhívás célja:

A beavatkozás célja, hogy a hazai divat és dizájnipar fejlődni képes és fejlődni akaró vállalkozásai olyan beruházásokat tudjanak végrehajtani, amelyek mellett az ágazat szereplői képesek lehetnek középtávon megerősödni, annak érdekében, hogy a kiélezett és erőforrásigényes nemzetközi versenyben is profitábilisan, fejlődőképesen tudjanak működni, továbbá exportjuk növelése mellett a nemzetközi digitális jelenlétük és ismertségük is növekedjen.

Igényelhető támogatási összeg: min. 5 millió max. 150 millió Ft

Előleg: 100%

Támogatás intenzitása: max. 70%

Támogatást igénylők köre:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 1 fő volt;
 • amelyek a kivonat végén meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenysége;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.
 • amelyek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított „megfelelt” minősítést igazoló tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

Egy adott szolgáltató legutolsó lezárt üzleti év szerinti árbevételének meg kell haladnia a jelen Felhívás keretében nyújtott szolgáltatások összegének értékét.

Nem igényelhető támogatás abban az esetben amennyiben a támogatási kérelmében rögzített projektjének a támogatási igénye meghaladja a 10.000.000 Ft-ot és az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételek átlagának kétszeresét; vagy egyéni vállalkozók esetében a legutolsó két lezárt, teljes üzleti évben az adóalapba beszámított bevételek átlagának kétszeresét.

Amennyiben a támogatást igénylő egy lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik, a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel kétszeresét, vagy egyéni vállalkozók esetében a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltsége.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek.
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés.
 • Információs technológia-fejlesztés.
 • Iparjogvédelmi tanácsadás.
 • Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás.
 • Külpiaci megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, cégbemutató, termékbemutató.
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele.
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható).
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek.
 • Ingatlan bérlés

A támogatás formája:

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. A felhívásban foglaltak részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat. 

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. január 05. 9:00 óra és 2021. március 04. 12.00 óra között lehetséges.

 

TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenységek:

A cégkivonatba 2020. július 01. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként.

1310 Textilszálak fonása
1320 Textilszövés
1330 Textilkikészítés
1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása
1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
1393 Szőnyeggyártás 1394 Kötéláru gyártása
1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
1396 Műszaki textiláru gyártása
1399 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
1411 Bőrruházat gyártása
1412 Munkaruházat gyártása
1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
1414 Alsóruházat gyártása
1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
1420 Szőrmecikk gyártása
1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
1511 Bőr, szőrme kikészítése
1512 Táskafélék, szíjazat gyártása
1520 Lábbeligyártás
2313 Öblösüveggyártás
2314 Üvegszálgyártás
2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása
2320 Tűzálló termék gyártása
2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása
2332 Égetett agyag építőanyag gyártása
2341 Háztartási kerámia gyártása
2342 Egészségügyi kerámia gyártása
2370 Kőmegmunkálás
2740 Villamos világítóeszköz gyártása
3101 Irodabútor gyártása
3102 Konyhabútorgyártás
3103 Ágybetét gyártása
3109 Egyéb bútor gyártása
3212 Ékszergyártás
3213 Divatékszer gyártása
7410 Divat-, formatervezés
4615 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
4616 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
4624 Bőr nagykereskedelme
4641 Textil-nagykereskedelem
4642 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
4644 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
4647 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
4648 Óra-, ékszer-nagykereskedelem
4664 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme
4665 Irodabútor-nagykereskedelem
4666 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
4751 Textil-kiskereskedelem
4753 Szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk
4771 Ruházat kiskereskedelem
4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem
4782 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
63.12 Világháló portál szolgáltatása

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.