PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! 100%-os támogatás egyházi közösség tulajdonában lévő temetők fejlesztésére a Magyar Falu Program keretein belül!

A felhívás célja:

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken az egyházi közösségek fenntartásában és tulajdonában álló temetők, temetői szolgáltatásainak fejlesztésére.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

Támogatható tevékenységcsoportok:

Egyházi tulajdonban lévő temetők infrastrukturális támogatása

A támogatás célja a 100%-os egyházi tulajdonban lévő temetők, épületek tekintetében:

 • Új ravatalozó építése;
 • Meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése;
 • Ravatalozó épületéhez közvetlenül kapcsolódó urnafal kialakítása, bővítése, felújítása (maximum 5 millió forint);
 • A ravatalozó épületének akadálymentesítése (melybe nem beleértendő az ingatlanon belüli közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése és felújítása);
 • Halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő (maximum 5 millió forint)

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:

 • akik nem rendelkeznek a felhívás megjelenésekor ravatalozó szolgáltatással;
 • a meglévő ravatalozó épület állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható

Az igényelhető támogatás maximális összege 30.000.000,- forint.

Egyházi tulajdonban lévő temetők kiszolgálását segítő egyéb beruházások

A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe például:

 • Temetőhöz kapcsolódó épület vagy építmény külső és belső felújítása (pl. vizesblokk, illemhely, kápolna, külön kiszolgáló építmények);
 • Urnafal kialakítása, felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása;
 • Jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzése;
 • Hulladéktároló;
 • Temető bekerítése;
 • A temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása.
 • Temetőben található közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése, felújítása.

Az igényelhető támogatás maximális összege 5.000.000,- forint.

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:

 • a meglévő épület vagy építmény állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható

Egy támogatási kérelemben csak egy tevékenységcsoportra igényelhető támogatás.

Jogosultak Köre:

Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetén azon egyházi közösségek, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő bevett egyházak illetve azok belső egyházi jogi személyei.
 • 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településen működő temetővel rendelkeznek.
 • Abban az esetben 5000 fő feletti településen működő anyaegyházközség is beadhat kérelmet saját körzetében működő szórvány, fília támogatására, ha a projekt megvalósulási helyszíne 5000 fő, vagy ez alatti állandó lakosságszámú településen van.
 • Rendelkeznek önálló adószámmal és a kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.

Benyújtásra nyitva álló időszak: 2020. augusztus 11. napjától 2020. szeptember 10. napjáig.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.