PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! Egyházi tulajdonú épületek vagy épületrészek felújítására, bővítésére, akár 25 millió forint támogatás a Magyar Falu Program keretein belül.

Az Intézkedés célja:

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára már meglévő 100%-os egyházi tulajdonú épületek vagy épületrészek felújítására, bővítésére.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 25.000.000,- forint.

Pályázatra jogosultak köre:

Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó azon történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;
 • a magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;
 • 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;
 • rendelkeznek önálló adószámmal és a Kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.

 Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Használatban lévő, egyházi tulajdonú épület1 lakhatás céljára nem szolgáló közösségi tereinek (épületrész, helyiség):
  • belső felújítása, illetve az épület teljes külső felújítása;
  • bővítése;
  • energetikai korszerűsítése,
  • megújuló energiaforrás alkalmazása;
 2. Használaton kívüli egyházi tulajdonú, a projekt eredményeként közösségi tér céljára szolgáló épület:
  • felújítása
  • bővítése,
  • energetikai korszerűsítés,
  • megújuló energiaforrás alkalmazása.

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek az energia-megtakarítást célzó fejlesztést magukban foglaló beruházások.

 1. Környezetrendezés (legfeljebb 5 millió Ft).

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • Ingatlanvásárlás (Az elszámolható költségek legfeljebb 40%-ig támogatható.);
 • Közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (Az elszámolható költségek legfeljebb 15%-ig támogatható.);
 • akadálymentesítés;
 • azbesztmentesítés;
 • előkészítési, tervezési tevékenységek (például: dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége, közbeszerzési eljárás költségei);
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2021. március 31. és 2021. április 30. között van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.