PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! Bértámogatásra és eszközbeszerzésre, több mint 5 millió forint támogatás a Magyar Falu Program keretein belül.

Az Intézkedés célja:

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Ennek keretében, jelen felhívás alapján támogatás igényelhető az egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és egyházi közösségszervező személy foglalkoztatására.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 5.035.340,- forint.

Pályázatra jogosultak köre:

Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken2szolgálatot ellátó azon történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;
 • a magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;
 • 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;
 • rendelkeznek önálló adószámmal és a Kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.

 Önállóan támogatható tevékenységek:

Eszközbeszerzés (Maximum 2.000.000,- forint összeghatárig)

Támogatás igényelhető az egyházi közösségszervezéshez (a támogatási kérelemhez csatolt programterv szerinti programok megszervezéséhez, lebonyolításához) kapcsolódóan eszközök beszerzésére az alábbiak, és jelen felhívás 2.2. pontjában szereplők figyelembevételével:

 • jelen felhívás keretében az egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése is támogatható, az elszámolható költségek legfeljebb 10%-ig;
 • a következő infokommunikációs eszközök támogatásának felső korlátja legfeljebb 150.000 Ft/db: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép.

Egyházi közösségszervező alkalmazásának bértámogatása (Maximum 3.035.340,- forint összeghatárig)

 • Támogatás igényelhető:
 • egy fő napi 8 órában (teljes munkaidős foglalkoztatás), vagy
 • egy fő napi 6 órában, vagy
 • egy vagy két fő napi 4 órában

Az egyház által a kérelemben szereplő településen foglalkoztatott egyházi közösségszervező bértámogatásának nyújtására (a 2021. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével);

 • a tevékenység támogatásának igénylése kizárólag a foglalkoztatni kívánt személy megjelölésével, önéletrajz csatolásával, maximum egy év időtartamra vonatkozóan történhet;

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • előkészítési tevékenységek (például: projekt előkészítés, kérelem dokumentáció összeállítása);
 • a tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (például: projektmenedzsment).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2021. március 31. és 2021. április 30. között van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.