PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! 100%-os támogatás építési telek kialakítására a Magyar Falu Program keretein belül!

Az Intézkedés célja:

A Kormány célul tűzte ki az 5000 fő, és az ez alatti állandó lakosságszámú kistelepülések hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyekkel az egyes területek, települések közötti fejlettségi különbség felszámolható, és a népességcsökkenés és az elvándorlás folyamata megállítható. Jelen pályázati kiírás a lakhatást szolgáló építési telkek kialakításával, már meglévő telkek teljes közművesítésével a családok helyben tartását és a kistelepülésekre költözésének ösztönzését segíti elő.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

A projekt igényelhető támogatási összege, max. 15.000.000,- Ft. (telkenként max. 5.000.000,- Ft)

Pályázatra jogosultak köre:

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

 • azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;

Önállóan támogatható tevékenységek:

Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett termőföldnek nem minősülő földterületen későbbiekben lakhatást szolgáló:

 • építési telek/telkek kialakításához utcanyitás, telekalakítás;
 • telekmegosztás/telekösszevonás;
 • épület, építmény bontása,
 • talaj szintfeltöltése;
 • teljes és részleges közművesítés (amennyiben nincs fizikai lehetőség a teljes közművesítésre), illetve már részben közművesített telek/telkek fejlesztése,

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • Építési és bontási hulladék kezelése, szállítása
 • Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés);
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például; műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.
 • A kialakított, fejlesztett, közművesített, lakóház építésére alkalmas építési telek/telkek magánszemély részére, saját lakás/lakóház építésének céljára történő értékesítése.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. augusztus 11. és 2020. szeptember 10. között van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.