PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Erdészeti gépbeszerzés akár 50%-os intenzitással!

A felhívás indokoltsága és célja:

A felhívás célja az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához és a természetközeli gazdálkodási módok elterjedéséhez szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése, valamint az erdei termékek és melléktermékek gazdasági hasznosításához szükséges elsődleges feldolgozást szolgáló gépek és berendezések biztosítása, beleértve a lokális megújuló energia rendszer kiszolgálását, faipari feldolgozás előkészítését szolgáló gépeket, technológiát is.

Támogatást igénylők köre:

1.) Erdőgazdálkodásban alkalmazott gépek, eszközök beszerzése esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a) az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki, és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és
 • amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy

b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások, (továbbiakban: erdészeti szolgáltató vállalkozások),

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 év mindegyikében évente legalább 50 ha, vagy annál nagyobb területre vonatkozó, számlával igazolt erdészeti szolgáltatási munkát végeztek, és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki.

2.) Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a) az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók,

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki, és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és
 • amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy

b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások,

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki; és
 • igazolni tudják, hogy a támogatási kérelem beadását megelőző évben legalább 2,5 millió Ft értékben lombos fából és /vagy fenyőből készült faipari terméket értékesítettek; és
 • a fűrészárugyártásból (TEAOR 16.1) származó éves nettó árbevétele nem haladja meg az évi 250 millió Ft-ot.

3.) Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a) az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók,

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki, és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és
 • a támogatási kérelem benyújtásának évében legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy

b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások,

 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évben az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább 50%-át ez teszi ki, és
 • amelyek rendelkeznek legalább 50 ha erdőterületre vonatkozóan erdei gomba, gyógynövény, vadgyümölcs gyűjtésének jogát biztosító az erdőterületek jogosult erdőgazdálkodójával kötött szerződéssel.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A) Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése:

 • Talaj-előkészítési gépek;
 • Növényvédelemi gépek;
 • Szaporítóanyag-termesztési gépek;
 • Erdősítési gépek;
 • Fakitermelési gépek;
 • Faanyagrakodási gépek;
 • Faanyagmozgatási gépek;
 • Felkészítési gépek;
 • Kézi vagy állati erővel működtetett gépek/eszközök;

B) Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése:

 • Kérgezőgépek;
 • Hasítógépek;
 • Aprítógépek;
 • Tűzifa előállítás gépei;
 • Körfűrészek;
 • Szalagfűrészek;
 • Hasító fűrészek;
 • Faanyag szárító berendezések;

C) Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés

 • Erdei melléktermékek tárolására vagy feldolgozására szolgáló berendezések;
 • Erdei gomba és gyümölcs tárolására szolgáló hűtő berendezések;
 • Szárító és aszaló berendezések.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

A támogatás mértéke, összege:

Maximum 100 millió forint.

A támogatás intenzitása:

Régió

Támogatási intenzitás

Közép-Magyarországi régió

40 %

Nyugat-Dunántúli régió

50 %

Közép-Dunántúli régió

50 %

Dél-Dunántúli régió

50 %

Észak-Magyarországi régió

50 %

Észak-Alföldi régió

50 %

Dél-Alföldi régió

50 %

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • projekt-előkészítés,
 • projekt-menedzsment,
 • térinformatikai szoftverek megvásárlása

Nem támogatható tevékenységek:

 • építéssel járó tevékenységek;
 • terepjárók beszerzése;
 • quad kategóriába sorolt járművek beszerzése
 • azon gépek, eszközök beszerzése, amelyek nem szerepelnek a felhívás 4. számú mellékletében

A támogatási kérelmek benyújtása 2020.01.06. – 2020 december 31. között lehetséges.

Bírálati határnapok:

2020. szeptember 30.

2020. december 31.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.