PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Falubusz beszerzése maximum 15 millió forintig.

A felhívás célja:

A pályázat célja a falugondnoki és/vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető vagy új szolgáltatás indítását vállaló települések esetében a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású gépjárművek beszerzésének támogatása.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

Maximálisan igényelhető összeg 15 millió forint.

Támogatható tevékenységek:

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat

  • Új gépjárművek beszerzése és üzembe helyezése új szolgálat létrehozását vállaló települések részére.
  • Új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése meglévő falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat esetén, akik a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek falubusszal.
  • Régi gépjármű cseréje új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése (Jelen kiírás keretében nem részesülhet támogatásban azon település, amelynek tulajdonában lévő tanyabusz vagy falubusz meghaladta a 160 000 km futásteljesítményt vagy a hat éves életkort, de korábbi támogatás keretében beszerzett járműre vonatkozóan a pályázat benyújtásakor még fenntartási kötelezettsége áll fenn.) azon falugondnoki szolgáltatást üzemeltető pályázók esetében, ahol nem áll fenn fenntartási kötelezettség.

Településenként egy darab gépjármű cseréje és/vagy beszerzése támogatható.

Jelen felhívás keretében Kizárólag olyan első üzembe helyezésű, legalább 8 de legfeljebb 16 utas szállítására tervezett és 8 métert meg nem haladó személyes új busz beszerzése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja, és meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

A kedvezményezettnek az adásvételi szerződést a pályázat benyújtásától számított legfeljebb 120 napon belül meg kell kötnie.

Jogosultak Köre:

  • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti.

  • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:

azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének az állandó lakosságszáma 5000 fő, vagy ez alatti.

Benyújtásra nyitva álló időszak: 2019. szeptember 09. napjától 2019. szeptember 30. napjáig.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.