PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! 100%-os támogatás polgármesteri hivatalok felújítására, korszerűsítésére a Magyar Falu Program keretein belül!

Az Intézkedés célja:

A kiírás lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések illetve a közös önkormányzati hivatalok polgármesteri hivatalként, vagy akként is funkcionáló többcélú intézményei – „Faluházak” – külső és belső felújítására, korszerűsítésére. A polgármesteri hivatalok felújítása többcélú fejlesztés: egyrészt a korszerűsítéssel a hivatal fenntartásához kapcsolódó költségek tartós csökkentése, a helyben dolgozók munkakörülményeinek javítása a cél, és nem utolsó sorban a helyi lakosság számára egy korszerűbb minél több igényt kielégítő hivatal fog rendelkezésre állni.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege:

 • Közös önkormányzati hivatal esetében a székhely település tekintetében 50 millió forint.
 • Helyi települési önkormányzatok esetében, amelyek önálló polgármesteri hivatalt tartanak fenn: 50 millió forint.
 • Közös önkormányzati hivatal esetében a tagtelepülés/kirendeltség esetében 30 millió forint.

Pályázatra jogosultak köre:

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

 • azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;

Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:

 • azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján

Közös önkormányzati hivatalok (GFO 325) esetén:

 • Amennyiben közös önkormányzati hivatal pályázik, a székhely település vagy a tagtelepülés csak egy pályázatot nyújthat be ugyanazon épületre. A székhely-, illetve a tagtelepülés esetében nem kizáró feltétel, hogy az állandó lakosságszám egy településen meghaladja az 5000 főt, ezen esetekben a megvalósítás helyszíne kizárólag az a tagtelepülés lehet, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, önkormányzatok illetve közös önkormányzati hivatalok polgármesteri hivatalként, vagy akként is funkcionáló többcélú épületének „Faluházának”

 • külső és belső felújítása, átépítése, bővítése;
 • új épület építése abban az indokolt esetben lehetséges, ha a meglévő „Faluház” épülete szakértői vélemény alapján alátámasztottan életveszélyes vagy a felújítása korszerűsítése már nem gazdaságos;
 • korszerűsítése (energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrás alkalmazása, az önkormányzati intézmények rekonstrukciója, például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése);
 • akadálymentesítés.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • Bútorbeszerzés, feladatellátáshoz szükséges eszköz beszerzése (maximum 5 millió forint);
 • A „Faluházhoz” tartozó kerítés, bejáró, parkoló kialakítása, felújítása;
 • A felújítandó ingatlanon belüli járda építése és/vagy térkövezése (maximum 5 millió forint);
 • Azbesztmentesítés;
 • Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például; műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. augusztus 05. és 2020. szeptember 04. között van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.