Protask, a pályázati műhely Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara pályázatíró partnere BNI, aki ad az nyer
Pineapple

2022. 10.20-tól PÁLYÁZHATÓ!

A támogatás célja:

A hazai feldolgozóipari mikro,- kis és középvállalkozások (kkv) likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi problémáinak kezelése, valamint a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek (villamosenergia, földgáz, ill. távhő) támogatásával, ill. opcionálisan az energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz szükséges önerőhöz történő hozzájárulás biztosításával.

Támogatási konstrukciók:

A. pont

Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére (önállóan is igényelhető)

B. pont

Az energiahatékonysági beruházás támogatása: vissza nem térítendő közvetlen önerő kiegészítő támogatás formájában (csak A. ponttal támogatva)

Támogatásban részesíthetők köre (A és B pont esetében is):

  • mikro,- kis és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások (kkv szektor)
  • jogi forma: Kft., Rt., Kkt., Bt., Egyéni cég, Egyéni vállalkozó, Egyéb önálló vállalkozó
  • főtevékenység: feldolgozóiparba (TEÁOR 10-től 33-ig) tartozik, vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik
  • a vállalkozás energiaköltsége eléri az értékesítés nettó árbevételének 3 %-át 2021-ben
  • vállalja energiahatékonysági beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31-ig

B komponens esetében további feltételek:

  • a vállalkozás az A. pont szerinti energiaköltség-növekmény támogatásban részesül
  • az energiahatékonysági beruházását a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción belül valósítja meg

Elszámolható költség és a támogatás intenzitása:

A. pont

A 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december havi, számlával igazolható földgáz, villamosenergia és távhő havi (nettó) átlagárak növekményei, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztással. A támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50 %-a.

B. pont

Az kedvezményes beruházási hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségének maximum 15%-a önerő kiegészítő támogatás formájában.

Elszámolható költségek (a támogatás alapja):

A. pont

A támogatási összeg a 2021. október, 2021. november és 2021. december, illetve a 2022. október, 2022. november, 2022. december hónapokra kiszámolt földgáz-, és villamosenergia- és távhőárból számolt energiaköltség különbözetének 50%-a

Példa (fiktív számokkal):

– 2021. október hónapra vonatkozó kifizetett földgáz nettó átlagár: 200 Ft/m3.

– 2022. október hónapra vonatkozó kifizetett földgáz nettó átlagár: 700 Ft/m3.

– Havi nettó átlagárak növekménye: 500 Ft.

– 2022. október havi fogyasztás: 1.000 m3.

– A támogatás alapja: 1.000 m3 x 500 Ft = 500.000 Ft.

– A támogatási összeg a példa alapján (a támogatás alapjának 50%-a): 250.000 Ft.

B. pont

A Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukció keretében a hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségének maximum 15%-a (önerő-kiegészítésként)

A támogatás formája:

Vissza nem térítendő közvetlen támogatás.

Kötelező vállalások:

A. pontB. pont egyaránt

A Kedvezményezett vállalja, hogy:

  • A 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. III. negyedév végére, és
  • Vállalja energiahatékonysági beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31. napjáig.

Támogatási kérelem benyújtásának módja és határideje:

A támogatási kérelmek sikeres regisztráció és a jogosultság Támogató általi megállapítását követően nyújthatóak be az alábbiak szerint. Kötelező regisztráció a támogatási kérelmek benyújtásához:  2022.10.20-tól lehetséges

A. pont

A rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2022. december 26-ig van lehetőség.

B. pont

A hitelintézettel történő szerződéskötést és hatálybalépést követően nyújtható be, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2022. december 26. napjáig.