PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Foglalkoztatásbővítés ösztönzése akár 70%-os intenzitással, 90 millió forintig.

A felhívás célja:

A munkaerőhiány kezelésének egyik lehetséges módja a tevékenységük bővítése a munkaerő-tartalékkal rendelkező térségekben. A beavatkozás az ország azon négy régiójában érhető el, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld. A felhívásra az a KKV nyújthat be támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy az adott régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyen legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett létesítményben és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését is kell eredményeznie, továbbá aki vállalja a kormányhivatallal való együttműködést a toborzás során.

Igényelhető támogatási összeg: min. 8 millió max. 90 millió Ft

Előleg: 25%

A támogatás intenzitása:

Mikro-, kisvállalkozásoknál 70%-os az intenzitás.

Középvállalkozásoknál 60%-os az intenzitás.

Támogatást igénylők köre:

Rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel.

A pályázat benyújtását megelőző évben legalább 1 fő statisztikai létszámmal rendelkeztek.

Jogi forma szerint:

Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek,

Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok

 • 113 – Korlátolt felelősségű társaság,
 • 114 – Részvénytársaság,
 • 116 – Közkereseti társaság,
 • 117 – Betéti társaság,
 • 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe,
 • 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
 • 573 – Nonprofit részvénytársaság,
 • 575 – Nonprofit közkereseti társaság,
 • 576 – Nonprofit betéti társaság,
 • 228 – kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek ,
 • 12 – Szövetkezetek ,
 • 151 – Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Foglalkoztatottak létszámának a növelése.

A munkavállaló foglalkoztatása 24 hónapon keresztül a támogatási kérelemben meghatározott székhelyen vagy telephelyen olyan induló beruházás esetén, amelyik

 • új létesítmény létrehozatalát vagy
 • egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
 • egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy
 • egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi.

Foglalkoztatotti létszám növelése tevékenységgel összefüggő elvárások:

 • Legalább 3 de maximum 15 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett telephelyen és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.

Az elszámolható költségek köre:

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

Foglalkozatás bővítéssel érintett munkavállalók foglalkoztatásának személyi jellegű költségei (maximum 350.000,- Ft):

 • munkáltatónál felmerülő bérköltség (munkaviszony)
 • a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvénykeretében igénybe vett adókedvezményre.

I. Munkavállaló személyi jellegű ráfordításai:

 • munkáltatónál felmerülő bérköltség (munkaviszony)
 • a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvénykeretében igénybe vett adókedvezményre.

 A támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 27. 12.00 óra és 2020. június 01. 12.00 óra között lehetséges.

GINOP-5.3.12-19

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.