PBKIK_Védjegy_kamara_protask   bni_7401

Hamarosan újranyitás várható! Eszközbeszerzések támogatása akár 50%-os intenzitással, 5-15 millió Ft támogatással! (GINOP-2.1.8)

A Felhívás várhatóan lényegesen nem fog változni a 2018. tavaszán nagy sikert aratott korábbi pályázati lehetőséghez képest. Ezek akkor a következők voltak:

Támogatás összege, intenzitása:

 • Támogatási összeg: 5-15 millió Ft.
 • Támogatási arány: 50%
 • Előleg: max. 75%

Kinek ajánljuk:

 • gyártóknak (különösen: orvosi segédeszközök, gép-és járműipari beszállítók, zöld-ipari beszállítók, elektronikai gyártók)
 • nyomdaipari cégeknek
 • optikusok
 • csomagolástechnikai gyártók
 • építőanyag-technológiai gyártók
 • textilipar, fa-és bútoripar
 • logisztika
 • kulturális és kreatív ipar (pl:rendezvényszervezők)

Támogatást igénylők köre:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások: 

 • rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá

A támogatást igénylőnek mindegyik kritériumnak meg kell felelnie.

A projekt területi korlátozása

 • Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet (legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie)

 

Kiválasztási eljárásrend

 • egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra.

I. Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Eszközbeszerzés: technológiai fejlesztést eredményező új eszközök
 • Immateriális javak beszerzése: szoftver, gyártási licenc vagy know-how. (max 40%)

Elszámolható költségek:

Eszközbeszerzés költségei

 • Új eszközök, gépek beszerzésének, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításának költsége (VTSZ lista alapján)

Immateriális javak beszerzésének költsége

 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó új szoftverek beszerzésének költsége (TESZOR lista alapján)
 • Gyártó által forgalmazott, az eszköz működéséhez elengedhetetlen gyártási licenc
 • újdonságkutatási jelentéssel igazolt és szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozattal alátámasztott know-how

Kötelező vállalások:

 • A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.
 • Fenntartási kötelezettség: a projekt megvalósításától számított 3 év.
 • A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 6 hónap.

A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál
új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
– új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

Érdeklődöm a GINOP-2.1.8-17 kódszámú pályázat kapcsán:

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.

A pályázatírást és a teljes megvalósítási menedzsmentet eredményorientált konstrukcióban vállaljuk pécsi irodánkban. Keressen fel minket még ma!