PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Projekt azonosító száma:
GINOP-5.2.4-16-2017-01435

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
6 295 800,- Ft

A finanszírozás típusa
Európai Szociális Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:
2017.11.09.

Támogatási intenzitás:
100%

Projekt bemutatása
A Protask Kft. gyakornoki programja több mint 6 millió Ft európai uniós támogatásban részesült. Az Európai Szociális Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

A Protask Kft. 2010-ben alakult. Cégünk hazai és Európai Uniós pályázatok elkészítésével és pályázati projektmenedzsmenttel foglalkozik. Munkánk a projektgenerálás fázisától a pályázatok összeállításán és megvalósításán át egészen a fenntartási időszakban felmerülő teendők, monitoring tevékenység elvégzéséig terjed.

Jelen projekt keretében 2 fő pályakezdő, középfokú végzettséggel rendelkező gyakornok foglalkoztatására került sor. A projektbe egy fő vállalati kapcsolattartót is kineveztünk, feladatai a gyakornokok betanítása, szakmai mentorálásuk a kodifikált tudás és a kompetenciák szintjén egyaránt, előrehaladásuk dokumentálása, kapcsolattartás az illetékes Szakképzési Centrummal.

A projekt keretén belül a gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódó eszközök beszerzése is megtörtént.

A projekt célja, a gyakornoki programunkba bevonásra kerülő fiatal pályakezdők a PROTASK Kft.-nél szerezzenek gyakorlati tapasztalatot, megismerve a vállalati kultúránkat és a szakmai fejlődésen túl elköteleződjenek a szervezetünk iránt. Ezáltal a projekt megvalósítását követően a kötelező továbbfoglalkoztatási kötelezettségen túl is részévé válhatnak a szervezetnek.

A projekt megvalósítása 2017 novemberétől 2019 január végéig tartott.