PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Továbbra is elérhető a pályakezdő gyakornokok foglalkoztatását támogató pályázati lehetőség. 100%-os támogatás bérre, járulékra, eszközbeszerzésre és ingatlanberuházásra.

Igényelhető támogatási összeg:

 • maximum 2.300.000-30.000.000,- Ft
 • felső korlát: előző lezárt év árbevétele ÉS mérlegfőösszege
 • igényelhető előleg a támogatás 50%-a

Támogatási intenzitás

 •  100%

Benyújtási határidő, elbírálás

 • 2016. augusztus 1-jétől,
 • benyújtás sorrendjében
 • pontozási szempontrendszerben 100-ból minimum 45 pont elérése szükséges

Támogatást igénylők köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, amelyek

 • rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel
 • a pályázat benyújtását megelőző évben legalább 1 fő statisztikai létszámmal rendelkeztek
 • kettős könyvvitelt vezetnek
 • EGT területén vagy Mo.-n székhellyel, telephellyel rendelkeznek

Támogatható tevékenységek köre

Gyakornokok bérköltsége
9 hónapon keresztül, min. bruttó 180.500,- Ft, max. 250.000,- Ft/ fő/ hónap + szoc.ho. járulék

Gyakornoki kapcsolattartó költsége (mentor)
18 hónapon keresztül, maximum bruttó 80.000,- Ft/fő/hónap

Beruházási költségek (elszámolható költség max. 25%-a)

 • eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése
 • ingatlan és infrastrukturális beruházás (az építéshez kapcsolódó költségek az elszámolható költségek max. 10%-át tehetik ki)
 • anyagköltség (munkaruha, stb.) gyakornokonként max. 300.000,- Ft

Egyéb költségek

A kapcsolattartóra (mentor) fordított összes költség max. 15%-a lehet összesen

 • adminisztrációs költségek (dokumentáció, posta, rezsi (max. 1%),
 • elkülönített bankszámlavezetés költségei
 • kötelező nyilvánosság biztosítása (elszámolható költség max. 0,5%-a lehet)

A gyakornokokra vonatkozó előírások

 • 25 év alatti a munkaviszony megkezdésekor
 • Ifjúsági Garancia rendszerben regisztrált
 • iskolarendszerben, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett OKJ szakképesítést
 • nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel
 • a munkaviszony megkezdésekor nem dolgozik és nem is folytat felsőfokú tanulmányokat
 • támogatást igénylővel nem áll munkaviszonyban
 • 9 hónap támogatott foglalkoztatást követően 4,5 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség
 • a pályázat benyújtása előtt maximum 30 nappal kezdhető meg a gyakornok(ok) foglalkoztatása, de legkésőbb a Támogatói Okirat kiállítását követő 60 napon elül

A gyakornoki kapcsolattartóra vonatkozó előírások

 • 1-3 gyakornok esetében 1 fő, 4-6 gyakornok esetén 2 fő gyakornoki kapcsolattartó támogatható
 • gyakornoki kapcsolattartó legalább középfokú végzettségű, legalább három év munkatapasztalattal rendelkező szakember és legalább egy éves munkaviszonnyal kell rendelkeznie a pályázónál
 • gyakornokok munkájáról előrehaladási naplót vezet

Egyéb feltételek

 • saját tőke nem negatív és a jogszabályban előírt legkisebb mérték alá nem csökkent
 • pontozásnál előnyt jelentő szempontok:
  • 2 vagy több teljes lezárt üzleti év,
  • foglalkoztatottak létszáma növekedett az elmúlt két évben,
  • tanulószerződéssel rendelkezik a benyújtást megelőző 3 évre vonatkozóan,
  • 2 vagy több gyakornokot kíván foglalkoztatni a projekt keretében,
  • a pályázó árbevétele a benyújtást megelőző két évben növekedett,
  • a mentorok (gyakornoki kapcsolattartók) 2 vagy több év munkaviszonnyal rendelkeznek a pályázónál.

 

 

A pályázatírást és a teljes megvalósítási menedzsmentet eredményorientált konstrukcióban vállaljuk pécsi irodánkban. Keressen fel minket még ma!

Gyakornoki pályázat