PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése mezőgazdasági termelők számára 40-70%-os intenzitással

A tervezett fejlesztés tartalmazhat:

 • új ültetvény telepítése
 • meglévő ültetvény területének növelése
 • meglévő ültetvény fajszerkezetének korszerűsítése vagy megváltoztatása
 • az ültetvényekhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések

Támogatás összege:

 • egyéni projektek esetén maximum 50 millió Ft
 • kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft

Pályázók köre:

 • mezőgazdasági termelő
 • termelői csoport, termelői szervezet
 • konzorcium

Támogatás intenzitása: 

 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem KMR területen az összes elszámolható költség 50 %-a.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára + 10 százalék
 • A kollektív módon végrehajtott projektek + 10 százalék
  • termelői csoport, termelői szervezet
  • konzorcium

Feltételek:

 • támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben (fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben) mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik.
 • igazolni szükséges, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben (fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben) árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 • Konzorciumi formában illetve Termelői csoport, termelői szervezet esetében minden egyes tagnak külön-külön meg kell felelni az egyes feltételeknek.

Benyújtási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 3. napjától 2018. március 2. napjáig van lehetőség, amelyek standard (pontozásos) kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.
Első értékelési határnapok:

 • 2017. július 31.
 • 2018. március 2.

I. Önállóan támogatható tevékenységek:

Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése

 • új cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény telepítése
 • új nem cserjés és félcserje típusú évelő növényekből létrehozott ültetvény telepítése
 • meglévő kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meg nem haladott korú cserjés típusú ültetvény területének növelése
 • meglévő kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meghaladott korú cserjés típusú ültetvények faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához
 • szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, felújítása
 • gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása
 • kerítés kialakítása, felújítása, abban az esetben, ha kapcsolódik az első négy pontban meghatározott tevékenységek valamelyikéhez.

II. Önállóan NEM támogatható:

(a projekt teljes elszámolható költségeinek arányában)

Általános költségek és immateriális javak költségei (max.  5%)

 • Közbeszerzés (max. 1%)
 • Mérnöki feladatok (műszaki ellenőr max. 1%)
 • Projektmenedzsment (max. 2,5%)
 • Könyvvizsgálat (max. 0,5%)
 • Tájékoztatás és nyilvánosságbiztosítás (max. 0,5%)

Ingatlan vásárlás (max. 2%)

Infrastruktúra-fejlesztés (max. 15%)

 • ebből terület előkészítés (max. 2%)

Speciális előírások

 • A projekttel kapcsolatos engedélyek (pl. telepítési) esetében a támogatási kérelemhez legalább az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum szükséges.
 • A cserjés, nem cserjés és félcserje típusú évelő növények telepítése esetében a legkisebb támogatható összterületnek el kell érnie a 0,5 ha területnagyságot, a legkisebb önállóan támogatható parcellaméretnek a 0,25 ha területnagyságot
 • A cserjés, nem cserjés és félcserje típusú évelő növényeket meghatározott ideig kötelező művelésben tartani (2-25 évig, növényfajtáktól függően, a pályázati felhívás szerint).
 • Papír alapon vagy elektronikus formában gazdálkodási napló vezetése kötelező.
 • A projektet a telepítési engedély, ennek hiányában a telepítési terv szerint kell megvalósítania, amelyről telepítési napló vezetése kötelező.
 • Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat köteles a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt fenntartani a bázislétszámot (ha a kedvezményezett foglalkoztatottak számának bővítésére tesz vállalást, akkor a megnövelt létszámot kötelező fenntartani).

 

 

A pályázatírást és a teljes megvalósítási menedzsmentet eredményorientált konstrukcióban vállaljuk pécsi irodánkban. Keressen fel minket még ma!

Kertészeti támogatások - ültetvények, öntözés, gombatermesztés, növényház, gyógynövény