PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Felfüggesztve! Akár 100%-os támogatás hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseire! (A beérkezett támogatási kérelmek forrásigénye meghaladta a rendelkezésre álló keretet, ezért a kérelmek befogadása 2021. március 5-től (péntek) átmenetileg szüneteltetésre kerül.)

A felhívás célja:

Magyarország Kormányának felhívása a hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatására. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai mikro- és kisvállalkozások versenyképességének javítását innovatív, hozzáadott érték növelő fejlesztések támogatásán keresztül.

Igényelhető támogatási összeg: 

 • a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.
 • a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 forint, maximum 60.000.000 forint.

Támogatás intenzitása:

 • a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a,
 • a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

Előleg mértéke: 25%

Felhívás 1. számú szakmai melléklete.

Felhívás 2. számú szakmai melléklete.

 Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro- és kisvállalkozások:

 • Amelyek a felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónákban találhatóak;
 • A Felhívás 2. számú szakmai mellékletben felsorolt 162 településen;
 • Nem a Közép-magyarországi régióban található településen valósítják meg fejlesztéseiket;
 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;

 Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
 • egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek;
 • szövetkezetek.

Gazdálkodási forma szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 122 Takarék- és hitelszövetkezet
 • 123 Iskola szövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 126 Biztosító és viszont biztosító szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó.

Egy adott szolgáltató legutolsó lezárt üzleti év szerinti árbevételének meg kell haladnia a jelen Felhívás keretében nyújtott szolgáltatások összegének értékét.

Nem igényelhető támogatás abban az esetben amennyiben a támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel kétszeresét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (el kell érnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át).

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).
 • Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 • Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).
 • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek(a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el),
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek(a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 0,5%-át érheti el).
 • Projektelőkészítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 7%-át érheti el).
 • Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 2,5%-át érheti el).

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:

 

Költségtípus

Minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)

Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)

Új eszközök, gépek beszerzésének költsége, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (kötelezően magvalósítandó tevékenység)

50%

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés)

Információs technológia-fejlesztés

50%

Képzés

20%

Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés

 –

15% (átalány alapú elszámolás)

Általános (rezsi) költségek

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek

10%

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja

Személyi jellegű ráfordítás

50%

Projektelőkészítés

 –

7%

Projektmenedzsment

 –

2,5%

Műszaki szakmai elvárások:

 • Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai előminősítést végez.
 • GINOP 1., 2., és 3. prioritás felhívásai keretében a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem részesülhetett támogatásban (beleértve a támogatói döntésben részesült, de nem megvalósult projekteket is) az a mikro- és kisvállalkozás, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft.

Tartalmi értékelési szempont:

Pontozás alapján történik!

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására az alábbiak szerint van lehetőség:
 
 1. benyújtási szakasz: 2021. február 18. 9 óra 00 perctől 2021. március 4. 10 óra 00 percig. (2. számú mellékletben felsorolt településeken megvalósuló fejlesztések)
 2. benyújtási szakasz: 2021. március 16. 10 óra 00 perctől 2021. március 31. 12 óra 00 percig. (1. számú mellékletben felsorolt településeken megvalósuló fejlesztések)
 

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.