PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Piacvezérelt Kutatás-Fejlesztési és Innovációs projektek támogatása az egész országban akár 1 milliárd forintig!

A megújuló hazai innovációs és K+F pályázati rendszer keretében az NKFIH több új felhívást fog megnyitni a következő hónapokban. Ezek közül első és legfontosabb a 2019-1.1.1-PIAC KFI kódszámot viselő, PIACVEZÉRELT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA című pályázat, melyet társadalmi egyeztetésre hirdettek meg.

A végleges pályázati felhívás megjelenését és egy hónapos felkészülési időt követően, várhatóan júniusban kerülhet sor a pályázatok benyújtására. A rendelkezésre álló 45 milliárd forintos keret kimerülés esetén a pályázat felfüggesztésre kerül, így mielőbb érdemes elkezdeni a felkészülést!

A támogatás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával. A felhívás keretében új piacképes termék, technológia vagy szolgáltatás fejlesztése kerülhet támogatásra.

A legfontosabb tudnivalók

 • Pályázhatnak: önállóan kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok
 • Felsőoktatási intézmények kizárólag a “B” alprogramban, konzorciumi tagként
 • A támogatás összege:
  • “A” alprogram esetén 50-500 millió Ft
  • “B” alprogram esetén 500-1000 millió Ft
 • Támogatási intenzitás: a pályázó méretétől, a tevékenységek és az elszámolható költségek jellegétől, valamint a megvalósítás helyszínétől függ
 • A megvalósítás földrajzi területe: Magyarország egész területe, tehát Budapesten és Pest megyében megvalósuló fejlesztések is támogathatók

Elszámolható költségek

 • Kutató-fejlesztő munkatársak bérköltsége: minimum a költségvetés 30%-a,
 • Igénybe vett K+F szolgáltatás: maximum a költségvetés 40%-áig,
 • K+F projekthez közvetlenül szükséges beruházási költségek, például eszközbeszerzés: maximum a költségvetés 40%-áig,
 • Fejlesztéshez közvetlenül szükséges anyagköltség
 • Piacra jutáshoz kapcsolódó költségek: maximum a költségvetés 15%-áig

A pályázóval és a projekttel szemben támasztott fontosabb elvárások

 • A 2017-es és 2018-as teljes üzleti évekre vonatkozó lezárt és közzétett beszámoló megléte jogosultsági feltétel
 • A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a pályázó 2018. évi árbevételét
 • A támogatási összeg nem haladhatja meg a pályázó 2018. évi saját tőkéjét, sem az EBITDA kétszeresét
 • Az egy évre tervezhető elszámolható személyi jellegű ráfordítás nem haladhatja meg a 2018-as év személyi jellegű ráfordításának 150%-át

Kötelező vállalások

 • A projekt fizikai befejezéséig piacra vihető termék/technológia/szolgáltatás kerül előállításra, és
 • az ebből származó árbevétel a projekt befejezési évét követő 3 egymást követő üzleti évben eléri az elnyert támogatás legalább 30%-át, és
 • a projekt befejezési évét követő üzleti évben a pályázó K+F ráfordítása eléri a 2018-es évi összeget, de legalább a támogatás 25%-át.