PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! 100%-os támogatás iskolák felújítására és korszerűsítésére a Magyar Falu Program keretein belül!

Az Intézkedés célja:

Jelen kiírás támogatja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a meglévő önkormányzati tulajdonban lévő iskolák felújítását és korszerűsítését, illetve az ezzel kapcsolatos berendezések, eszközök beszerzését.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege:

  • Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés férőhely bővítés esetén 100 millió forint.
  • Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, férőhely bővítés nélkül 50 millió forint.

Pályázatra jogosultak köre:

  • Területileg illetékes Tankerületi Központok (GFO 312), azon települések (megvalósítási helyek) vonatkozásában, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A pályázat benyújtásának feltétele, a fejlesztéssel érintett ingatlan a tulajdoni jogával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv hozzájáruló nyilatkozata.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Meglévő iskolai intézmények épületeinek felújítása és korszerűsítése (például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, megújuló energiaforrás alkalmazása, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, vizesblokk, öltöző felújítása stb.);

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

  • A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklet szerinti követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése (A támogatási összeg 5 %-ig támogatható. );
  • Akadálymentesítés;
  • Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
  • Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
  • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége);

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység:

  • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. augusztus 05. és 2020. szeptember 18. között van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.