PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! 100%-os támogatás Iskolai tornateremek, tornaszobák fejlesztésre, átalakítására, bővítésére a Magyar Falu Program keretein belül!

Az Intézkedés célja:

A kiírás célja az 5000 fő, és az ez alatti állandó lakosságszámú településeken a meglévő és elavult állapotú tornatermek, tornaszobák fejlesztésre kerüljenek az iskolákban, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javítása.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 50.000.000,- forint.

Pályázatra jogosultak köre:

Területileg illetékes Tankerületi Központok (GFO 312), azon települések (megvalósítási helyek) vonatkozásában, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A pályázat benyújtásának feltétele, a fejlesztéssel érintett ingatlan a tulajdoni jogával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv hozzájáruló nyilatkozata.

Önállóan támogatható tevékenységek:

  • Iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése, átépítése, átalakítása, korszerűsítése és bővítése (például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, vizesblokk, öltöző, megújuló energiaforrás alkalmazása, stb.)

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

  • A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklet szerinti követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése (maximum 20%);
  • Akadálymentesítés;
  • Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyeztetés, hatósági eljárások költsége);
  • Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
  • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége);

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység:

  • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. augusztus 05. és 2020. szeptember 18. között van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.