PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Tervezet! Akár 60%-os támogatás ültetvénytelepítésre és gyógynövénytermesztésre, továbbá eszközbeszerzésre!

A felhívás indokoltsága és célja:

A Felhívás lehetőséget teremt üzemi szinten komplex beruházások megvalósítására, így az ültetvénytelepítés mellett támogatott a víztakarékos öntözési rendszerek kiépítése, a káros éghajlati hatások csökkentését, illetve kivédését lehetővé tevő technológiák alkalmazása, továbbá egyes, a betakarítást segítő eszközök, gépek beszerzése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege célterületenként – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 500 millió forint.

Támogatási intenzitás:

 • Az ültetvénytelepítés vonatkozásában a közép-magyarországi régióban (KMR) az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban szereplő, támogatott tevékenységek vonatkozásában meghatározott eurónak megfelelő forintösszegű egységköltség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az egységköltség 50%-a.
 • A számla alapú elszámolással érintett tevékenységek esetén (az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban nem szereplő, támogatott tevékenységek) a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Előleg a megítélt beruházási támogatási összeg maximum 50%-a.

Támogatást igénylők köre:

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 2. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A Felhívás keretében két célterület kapcsán nyújtható be támogatási kérelem. A beérkező támogatási kérelmek célterületenként külön rangsorokban kerülnek elbírálásra.

Önállóan támogatható tevékenységek:

1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

A) Gyümölcstermő ültetvények telepítése:

 • Új ültetvény telepítése: A legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie az 1,0 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot.
 • Ültetvénycsere: Meglévő ültetvény kivágása, majd azt követően az adott területnek a telepítési terv szerinti ültetvénnyel történő újratelepítése.

B) Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvényhez kapcsolódó tevékenységek:

 •  jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása
 • tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
 • esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
 • gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése

2. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:

 • az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény telepítése: a legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie a 0,5 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható parcellaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot.
  • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése
  • évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Az 1. célterület A) pontjában („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése:
  • A vízjogi létesítési engedélyben előírt öntözőrendszer kiépítése.
 • Az 1. célterület A) pontjában („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán, amennyiben azt az 1. számú melléklet I. táblázat ’F’, ’G’ és ’H’ oszlopa az adott kultúra vonatkozásában kötelezően megvalósítandó (elvárt) követelményként jelöli:
  • támendszer, kiépítése
  • jégháló takarás és jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kiépítése
  • Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése.
 • A 2. célterület 1. pontja szerint telepített új gyógynövénytermő ültetvény vonatkozásában, amennyiben a telepítési terv előírja, az ültetvényhez tartozó támrendszer kiépítése.
 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Támogatott ültetvényekre vonatkozó követelmények, egységköltségek az alábbi linken tekinthetőek meg:

1. számú melléklet

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Projekt előkészítés
 • Mérnöki feladatok.
 • Projektmenedzsment.
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.
 • az alábbi tevékenységek önállóan nem , csak valamely az 1. célterület A) pontjában szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogatható:
  • jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása
  • tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése
  • esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése
  • gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése
  • ültetvénycsere esetén a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának felújítása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • az 1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenysége:
  • meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.
 • az 1. célterület A) a. ponthoz („Új ültetvény telepítése”) és a 2. célterület a. ponthoz („Új ültetvény telepítése”) tartozó tevékenység:
  • amennyiben a telepítési terv előírja: az ültetvény védelmét biztosító kerítés kialakítása.
 • a 2. célterület: Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:
  • 2. célterület a. pontja szerint telepített évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése: A vízjogi létesítési engedélyben előírt öntözőrendszer kiépítése.
  • Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.
  • Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése

Nem támogatható tevékenységek:

 • Ingatlan vásárlása;
 • Fagyvédelmi gyertya, göngyöleg beszerzés;
 • Mezőgazdasági erőgép beszerzése;
 • Zárt rendszerű növényházak kialakítása. (Fólia beszerzése, mint esőkár megelőzését szolgáló technológia támogatott.)

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 24. napjától 2021. augusztus 23. napjáig van lehetőség.

Első szakasz: 2021. május 24. – június 7.

Második szakasz: 2021. június 8. – 2021. június 22.

A projekt fizikai befejezésére Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap állrendelkezésre.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.