PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Tervezet! Akár 60%-os támogatás kertészeti üzemek korszerűsítésére!

A felhívás indokoltsága és célja:

A felhívás támogatja a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítását és az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését. A felhívás a kertészeti létesítmények esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának javulását.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 2 milliárd Ft.

Támogatási intenzitás:

 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Előleg a megítélt beruházási támogatási összeg maximum 50%-a.

Támogatást igénylők köre:

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 2. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Önállóan támogatható tevékenységek:

1. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése:

 1. Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése.
 2. Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése.
 3. Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése.

2. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése:

 1. Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint az áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek létesítése.
 2. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint az áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek bővítése.
 3. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint az áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek technológiai korszerűsítése.
 4. A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése.
 5. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
 6. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Növényházban használható speciális művelőkocsik, szedőkocsik, növényvédelem és fertőtlenítés gépei, eszközei, palántanevelés és palántakezelés gépei, eszközei valamint a növényházak működtetését szolgáló gépek, eszközök.
 • A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés.
 • Projekt előkészítés
  • szakmai előkészítés
  • közbeszerzés
 • Mérnöki feladatok.
 • Projektmenedzsment.
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

Nem támogatható tevékenységek

 • Ingatlan vásárlása,
 • Tehergépkocsik és pótkocsik beszerzése.
 • Mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 1. napjától 2021. február 5. napjáig van lehetőség.

                                   Első szakasz:                                 2020. október 1. – 2020. november 2.

                                   Második szakasz:                         2021. január 4. – 2021. február 5.

A projekt fizikai befejezésére Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap állrendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség:

A kedvezményezett a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig.