PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

60%-os bér és eszközbeszerzési támogatás támogatás azon KKV-k számára, akik eddig még nem nyertek támogatást.

Igényelhető támogatási összege 10-20 millió Ft.

A támogatás intenzitása: 60%

Előleg: maximum a támogatás 75%-a.

Az Intézkedés célja:

A meghirdetett felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával. A vállalkozások az önállóan megvalósított, a támogatás megtérülését valószínűsítő alábbi célokból választható innovációs projektjeikre kaphatnak támogatást:

 • humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) elindulása megtörténik vagy
 • humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység történik, vagy
 • humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése történik.

Pályázatra jogosultak köre:

Jogi személyiséggel rendelkező mikro és kisvállalkozások, amelyek

 • Kft., Zrt., Nyrt., KKt., Bt. vagy Európai részványtársaság GFO kóddal rendelkeznek, ÉS
 • kettős könyvvitelt vezetnek,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • minimum 2 teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek.

A támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 2 főnél.

A támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.

A projekt összköltsége nem lehet magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti árbevételénél.

NEM nyújthat be kérelmet az a vállalkozás, amely jelen Felhívás megjelenésének napjáig az támogatásban részesült más,

 • NKFI Alap és/vagy
 • GINOP 1.x.x, 2.x.x, 3.x.x és/vagy
 • VEKOP 1.x.x, 2.x.x, forrásból.

Támogatható tevékenységek Elszámolható költségek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

Minimum a projekt költségvetésének 50%-át el kell, hogy érje!

Bruttó bér:

 • kutató-fejlesztő munkatárs (max.br. 1.000.000,- Ft/fő/hó)
 • technikus, segédszemélyzet (max. br. 700.000,- Ft/fő/hó)

Ehhez kapcsolódóan:

– személyi jellegű egyéb kifizetések

– munkáltató által fizetendő bérjárulékok

Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások (pl.: illetékek)
Önállóan nem támogatható tevékenységek Eszközbeszerzés Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felszerelések
Immateriális javak beszerzése Immateriális javak

Koordinációs költség

Igénybevett szolgáltatásokkén (max. 5%)

Határidők

 • mérföldkő: támogatási kérelmek EPTK: 2020. augusztus 24. 16 óra
 • döntés: 2020. IV. negyedév

 A támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése során az érdemi vizsgálat nélküli elutasítási indokok:

 • A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik az NKFI Hivatal által jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kiállított szakmai támogató véleménnyel,
 • a jogosultsági gazdasági feltételek teljesítése érdekében rögzített adatokat tartalmazó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó beszámoló nincs közzétéve a https://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon.
 • támogatást igénylő az NKFI Alap és/vagy a GINOP és/vagy a VEKOP forrásainak terhére támogatásban részesült.

A támogatási kérelmek benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2020. augusztus 24. 16 óráig lehetséges.

A támogatói döntés várható időpontja: 2020. IV. negyedév.

További információ:

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kkv-start-innovacio-2020-111-kkv-start/palyazati-felhivas

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.

 

 

Gyakornoki pályázat