PBKIK_Védjegy_kamara_protask   bni_7401

2015. november 1-jétől hatályba lépett új közbeszerzési törvény jelentősen bővítette a közbeszerzésre kötelezettek körét, ami a nyertes GINOP pályázatokat is érinti.

Eredeti állapotában a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről  5.§. (3)  rendelkezései alapján:

“…a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet, amelynek szolgáltatás megrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet legalább huszonötmillió forint összegben közvetlenül támogatja

A fentiek alapján a GINOP pályázatok terhére lefolytatott beszerzések esetén, ha a beszerzés értékén belüli támogatás meghaladta volna a 25 millió forintot (pl. egyetlen nagyértékű gépbeszerzés, vagy építési beruházás), akkor az elszámolhatóság feltétele lett volna, hogy a pályázó közbeszerzési eljárás lefolytatása útján válassza ki a nyertes beszállítót/kivitelezőt (annak ellenére, hogy korábban, még a törvény megszületése előtt erre már kért be árajánlatot, amivel elnyerte a támogatást)

Ezt az ellentmondást 2015. december 24-i hatállyal módosította a 2015. CCXXVI. törvény az alábbi kivételekkel:

“…a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet, amelynek szolgáltatás megrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet legalább huszonötmillió forint összegben közvetlenül támogatja kivéve, ha a beszerzés

  1. egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,
  2. egyedi munkahely-teremtési támogatásból,
  3. képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,
  4. kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,
  5. nagyvállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy
  6. bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó támogatásból

valósul meg.

A fentiek alapján a legtöbb GINOP-os pályázati támogatásból megvalósuló beszerzés továbbra sem közbeszerzés köteles, azonban ezt minden esetben egyedileg kell mérlegelni a támogatás formáját, összegét, a kedvezményezett személyét és a beszerzés jellegét is figyelembe véve.