PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! 100%-os intenzitású támogatás eszközbeszerzésre, továbbá bértámogatásra önkormányzatok számára!

Az Intézkedés célja:

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai/önkormányzatok társulásai számára közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatására.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg mértéke: 100%

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege:

  • eszközbeszerzés esetében: 2 000 000 forint,
  • közösségszervező foglalkoztatásának bértámogatása esetén: 3 035 340 forint összeghatárig,

az egyes tevékenységekre meghatározott maximális támogatási összegek egy projekt keretén belül összeadandók, azaz az eszközbeszerzésre és a bértámogatásra is irányuló projekt esetében az igényelhető maximális támogatási összeg összesen 5 035 340 forint lehet, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

Pályázatra jogosultak köre:

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

  • azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;

Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:

  • azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján

 Önállóan támogatható tevékenységek:

  • közösségszervezéshez – programok megszervezéséhez, lebonyolításához – kapcsolódó eszközbeszerzés:
  • Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

  • Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, pályázati dokumentáció összeállítása);
  • A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (projektmenedzsment).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység:

  • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Az elszámolható általános költségek mértékére, arányára, illetve egyes egyéb költségtípusok arányára vonatkozó elvárások:

Költségtípus

Mértéke az eszközbeszerzésre vonatkozó összes elszámolható költségre vetítve

I. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása;

II. Projekt-előkészítési költségek (pl.: pályázati dokumentáció összeállítása);

III. Projektmenedzsment költsége;

 

legfeljebb 7 %

IV. Egyszer használatos eszközök, forgóeszközök: az elszámolható költségek legfeljebb 10 %-ig támogathatók;

legfeljebb 10%

V. A következő infokommunikációs eszközök támogatásának felső korlátja legfeljebb 150.000 Ft/db: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép.

150.000 Ft/db

Figyelem! Amennyiben a Pályázó kizárólag jelen kiírás „Közösségszervező személy bértámogatása” tevékenységre nyújtja be kérelmét, a fenti költségeket – a I. költségtípus kivételével – nem számolhatja el.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2021. április 16. és 2021. május 16. között van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.