PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Tervezet! 95%-os intenzitású támogatás külterületi helyi közutak fejlesztésére!

A felhívás indokoltsága és célja:

A felhívás célja önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben levő külterületi helyi közutak fejlesztése. A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a vidéki térségekben élők életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a térség gazdaságának fellendítéséhez.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 300 millió forint.

Támogatási intenzitása: 95%

Előleg a megítélt beruházási támogatási összeg maximum 50%-a.

Támogatást igénylők köre:

 • Vidéki térségben működő települési önkormányzatok és önkormányzati társulások.

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélnek kell lennie.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell a Támogatási i törvény 28. §-a szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélnek kell lennie.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét arra, hogy többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.

 Önállóan támogatható tevékenységek:

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, helyrajzi számmal ellátott, már meglévő:

 • földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása;
 • szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális elemek korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás.
 • Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések:
 1. sebesség- és forgalomlassító és csillapító csomópontok szigetek átépítése, fejlesztése, kialakítása;
 2. szilárd burkolatú út kialakítása esetén gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések, kerékpársávok (beleértve kerékpáros nyom) fejlesztése, kialakítása, kivilágítása, akadálymentesítése;
 3. balesetveszélyes ívek korrekciója;
 4. forgalomtechnikai jelzések, berendezések és eszközök korszerűsítése, beszerzése.
 • Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 • A projekt megvalósításához szükséges ingatlan vásárlása. (maximum az elszámolható költségek maximum 2% lehet)
 • Zöldterület-építési, útfásítási, átalakítási munkák kizárólag az önállóan támogatható tevékenységek pontjai szerint fejlesztett útszakaszhoz/szakaszokhoz kapcsolódóan.
 • Sárrázó kialakítása, felújítása kizárólag önállóan támogatható tevékenységek pontjai szerint fejlesztett útszakaszhoz/szakaszokhoz kapcsolódóan.

Amennyiben az alábbiakban felsorolt tevékenységek megvalósítása fizikailag nem kapcsolódik a projekt keretében fejleszteni kívánt útszakaszhoz, abban az esetben e tevékenységek a projekt elszámolható költségének maximum 30 %-áig támogathatóak:

 • autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok és a kapcsolódó esőbeállók, felújítása és/vagy kialakítása (beleértve a nem elektronikus tájékoztató táblákat is), kivilágítása és akadálymentesítése;
 • árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása, korszerűsítése, amennyiben a fejlesztéssel érintett útszakasz vízelvezetéséhez legalább közvetetten kapcsolódik.

 Nem támogatható tevékenységek

 • használt eszközök és gépek beszerzése;
 • motorral hajtott szárazföldi (kifejezetten személygépjárművek, valamint mezőgazdasági erő- és
 • munkagépek), légi, vízi járművek beszerzése;
 • mobil WC, mobil konténer, mobil őrbódé beszerzése;
 • fenntartási, üzemeltetési, pótlási, karbantartási jellegű tevékenységek – kivéve a felhívás 3.1.2.2./ f) –g) pontjaiban felsorolt tevékenységek egyszeri megvalósítását;
 • kátyúzás;
 • egynyári- és kétnyári növények beszerzése;
 • gépjármű parkoló kialakítása;
 • vasúti átjáró fejlesztése, korszerűsítése;
 • a közúti forgalomtól elkülönülő kerékpárút.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. június 07. napjától 2022.november 13. napjáig van lehetőség.

 • Első szakasz: június 7. – 2021. június 20.
 • Második szakasz: június 21.– 2021. június 27.
 • Harmadik szakasz: június 28. – 2021. július 11.

A projekt fizikai befejezésére Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.