PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Szolgálati lakás felújítása akár 30 millió forintig.

A felhívás célja:

A szolgálati lakás program célja az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámmal rendelkező kistelepüléseken közfeladatot ellátó személy részére a lakhatás biztosításának támogatása. A kiírás 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítását, átalakítását, bővítését, funkcióváltását segíti, amely ingatlant az adott közfeladatot ellátó személy számára az önkormányzat szolgálati lakás céljából rendelkezésre bocsát a közfeladat betöltése idejéig.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

Maximálisan igényelhető összeg 30 millió forint.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • külső és belső felújítás korszerűsítés, akadálymentesítés (pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztések);
 • átalakítás, bővítés;
 • ingatlankiváltás;
 • funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás;

Azon települések pályázhatnak, amelyek a pályázó településén háziorvos, házi gyermekorvos, jegyző, fogorvos, pénzügyi munkakörben foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő, pedagógus, óvodapedagógus, védőnő, felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, körzeti megbízott (a továbbiakban együttesen: közfeladatot ellátó személy) számára biztosítanak szolgálati lakást a programból.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége);
 • Gépkocsi-tároló felújítása,
 • Melléképület felújítása,
 • Szolgálati lakás felszereléséhez szükséges bútorok, gépek. Gépek esetén kizárólag mosógép, mosogatógép, hűtőszekrény, tűzhely, mikrohullámú sütő vásárlása támogatott.

A gépkocsi tároló felújítása és a melléképület felújítása tevékenységek megvalósítása kizárólag a szolgálati lakással megegyező ingatlanon (megvalósítási helyen) támogatható.

Jogosultak Köre:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti.

 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:

azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének az állandó lakosságszáma 5000 fő, vagy ez alatti.

Helyi önkormányzatok társulása is csak egy pályázatot nyújthat be, mely egy szolgálati lakás fejlesztésére vonatkozhat, azaz az épület tulajdonosa – vagy a székhely település vagy a tag-település – jogosult a pályázat benyújtására.

Benyújtásra nyitva álló időszak: 2019. szeptember 23. napjától 2019. október 24. napjáig.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.