PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Támogatás összege: 1,6 – 100 millió Ft.

Támogatási intenzitás 55%-a lehet.

Előleg: max. 50%

Önállóan támogatható tevékenységek

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

I. Napkollektoros rendszer telepítése

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése

III. Napelemes rendszer telepítése (min. 8 kWp)

 • 8 kWp névleges teljesítményt meghaladó, hálózatra termelő rendszer

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

 • tető-és falfelületek hőszigetelése
 • nyílászáró szerkezetek cseréje

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

 • A komplett fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer korszerűsítése támogatható, az egyes különálló részegységek korszerűsítése önmagában nem támogatható.

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
 2. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 1. min. 1 lezárt üzleti év
 2. min. 1 fő a legutolsó lezárt üzleti éveben
 3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Gazdálkodási formakód szerint:

 1. 113 Korlátolt felelősségű társaság
 2. 114 Részvénytársaság
 3. 129 Egyéb szövetkezet
 4. 116 Közkereseti társaság
 5. 117 Betéti társaság
 6. 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 7. 228 Egyéni cég
 8. 231 Egyéni vállalkozók
 9. 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 10. 573 Nonprofit részvénytársaság
 11. 575 Nonprofit közkereseti társaság
 12. 576 Nonprofit betéti társaság

Jogi forma szerint:

 1. kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
 2. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Benyújtásra nyitva álló időszak: 2019 november 11. 9.00 órától 2020.
október 15. 10.00 óráig lehetséges.

Ezen időszak alatt

 • a negyedik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása július 24. 10 óra 00 perctől október 15. 10 óra 00 percig lehetséges.

GINOP-4.1.4-19

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.