Pineapple

PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask

Megjelent az élelmiszerfeldolgozó és a borászati üzemek fejlesztését célzó pályázat. 50%-os intenzitás mellett akár 500 millió forint támogatás is igényelhető lesz.

Önállóan támogatott tevékenységek

 1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:
 • Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy
 • a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.
 1. célterület – Borászati üzemek fejlesztése
 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy
 • a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • épületenergetikai és energiamegtakarítást eredményező technológiai korszerűsítés
 • napkollektorok, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása
 • Telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése, telepi út) a felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével (15%)
 • ingatlan vásárlása; (2%)
 • az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
 • a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 • a 2. célterületen bortároló tartálykapacitás bővítése (kivéve hűthető tartályok, illetve a technológiai rendszer részét képező pl. puffertartály), (max 20%)
 • a 2. célterületen fahordó vásárlása (max. 10 millió Ft értékben)
 • általános költségek (közbeszerzés, műszaki ellenőr, projektmenedzser, stb.) (5%)

Különösen nem támogatható:

 • a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
 • a TEÁOR 1091 kódja alá tartozó haszonállat-eledel gyártását célzó tevékenység;
 • a TEÁOR 1092 kódja alá tartozó hobbiállat-eledel gyártását célzó tevékenység;
 • erőgépek, üzemen kívüli szállítóeszközök, üzemen kívüli anyagmozgatás gépeinek (pl. teherautó) beszerzése;
 • a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása.

Jogosultak köre:

 1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 • támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul
 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.
 1. célterület – Borászati üzemek fejlesztése

Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 • támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

Támogatásban nem részesíthetők köre

 • azon támogatást igénylő részére, aki, vagy amely a jelen – a VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú – Felhívás keretében már részesült támogatásban az adott célterület tekintetében;
 • a VP5-4.1.6-4.2.3-17 kódszámú „Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” című felhívás keretén belül ugyanazon – energiafelhasználás csökkentésére vagy megújuló energiaforrást hasznosító technológia alkalmazására irányuló – tevékenység és ugyanazon megvalósítási hely tekintetében támogatást igényelt és/vagy támogatásban részesült.
 • az 1. célterület esetében, ha a VP3-4.2.1-15 kódszámú „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban” című felhívás keretében hatályos támogatói okirattal rendelkezik vagy kifogás elbírálása folyamatban van
 • a 2. célterület esetében, VP3-4.2.2-16 kódszámú „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című felhívás keretében hatályos támogatói okirattal rendelkezik vagy kifogás elbírálása folyamatban van.

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • célterület: maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft;
 • célterület: maximum 200 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 500 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke mindkét célterület tekintetében:

 • 50% nem közép-magyarországi régióban
 • 40%-a közép-magyarországi régióban

Első benyújtási határidő:

 • A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2. napjától 2021. január 4. napjáig van lehetőség.

Érdeklődöm a pályázati felhívás kapcsán:

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.