PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Beadható! Új járda építésének anyagtámogatása 5 millió forintig a Magyar Falu Program keretein belül.

Az Intézkedés célja:

Magyarország Kormányának alapvető célja a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javulását.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 5 millió.

Pályázatra jogosultak köre:

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

  • azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:

  • azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Önállóan támogatható tevékenységek

  • Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon történő új járda építésének anyagtámogatása (pl. térkő, zsaluanyag, stb.);
  • Szilárd burkolatú járda javításához, felújításához szükséges anyagok támogatása (települési önkormányzat vagy a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanokon elhelyezkedő járdákhoz);

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

  • Előkészítés, tervezés (pályázati dokumentáció összeállítása);
  • Projektmenedzsment.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység

  • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. április 8. és 2020. május 8. között van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.