PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! Egyházi tulajdonban lévő, lakott közösségi célra használt épületek felújítása, építése továbbá bértámogatás közel 33 millió forintig a Magyar Falu Program keretein belül.

Az Intézkedés célja:

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára a helyi közösségi terek fejlesztésére, a helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető egyházi tulajdonban lévő, lakott épületek közösségi tereinek, továbbá már meglévő, használaton kívüli épületek, épületrészek (különösen: plébánia, parókia, egyházi közösségi és gyülekezeti ház, imaház, kivéve: templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária) felújítására, bővítésére, új közösségi tér kialakítására, valamint az egyházi közösségszervező személy foglalkoztatására.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 32.969.460,- forint.

Pályázatra jogosultak köre:

Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó azon történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;
 • A magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;
 • 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;
 • Rendelkeznek önálló adószámmal és a kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Egyházi tulajdonban lévő, lakott épületek közösségi célra használt illetve használandó tereinek, és jelenleg használaton kívüli épületek felújításának, bővítésének támogatása, közösségi épületek építése maximum 30 millió forintig.
 • Egyházi közösségszervező személy bértámogatása maximum 2 969 460,- forintig.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, tervezési költségek, ingatlan értékbecslés költsége, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége);
 • A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőri szolgáltatás, projekt menedzsment).
 • Megújuló energiaforrások alkalmazása;
 • A közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés;
 • Ingatlanvásárlás;
 • Akadálymentesítés;
 • Azbesztmentesítés.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. április 22. és 2020. május 22. között van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.