PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén akár 55%-os intenzitással!

Az intézkedés célja:

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a kis és középvállalkozás szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága.

Igényelhető támogatási összeg:

Kisléptékű (10-60 millió Ft támogatási igényű) fejlesztésekre

Nagyléptékű (60-300 millió Ft támogatási igényű) fejlesztésekre

Támogatási intenzitás:

 1. de minimis jogcímen kisléptékű beruházás keretében minimum 10 millió, maximum 60 millió forint Pest megye teljes területén, mikro-, kis, és középvállalkozás esetén 55%, vagy
 2. Regionális beruházási támogatás jogcímen kis-, vagy nagyléptékű beruházás keretében minimum 10 millió, maximum 300 millió forint értékben a kkv-k méretétől és településtől függően 30-55%
 3. kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás jogcímen minimum 10 millió, maximum 300 millió forint értékben településtől függően mikro- és kisvállalkozások esetén 20%, középvállalkozás esetén 10%.

Támogatható tevékenységek:

 • Technológiai korszerűsítést eredményező új eszköz beszerzése – amely illeszkedik a vállalkozás fő tevékenységéhez, vagy egy melléktevékenysége keretében létrehozott termék vagy szolgáltatás előállításához ténylegesen szükséges.
  • Kisléptékű fejlesztés esetén legalább 1 db, legfeljebb 10 db
  • Nagyléptékű fejlesztés estén legfeljebb 5 db
  • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – maximum 10%
  • Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek – maximum 10%
   • Hardvereszközök nettó 100-500 ezer Ft közötti értékben
   • Szoftverek minimum nettó 200.000 Ft/db

Támogatást igénylők köre:

 • Igazoltan 365 napot meghaladó időtartam óta Pest megyei székhellyel rendelkezik és Pest megye területén valósítja meg fejlesztését.
 • Mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül
 • A fejlesztéssel érintett telephely a pályázó vállalkozás 100%-os tulajdonában van, vagy annak bérlője a fenntartási időszak végéig.
 • A pályázó vállalkozás éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt, továbbá rendelkezik legalább egy lezárt, teljes 365 napot jelentő üzleti évvel.

Pályázatot az alábbi szervezeti formában működő vállalkozások nyújthatnak be:

113 Korlátolt felelősségű társaság;

114 Részvénytársaság

Előleg:

A megítélt támogatás 25%-a

Projekt megvalósítására rendelkezésre álló időtartam:

Kisléptékű fejlesztésekre 12 hónap

Nagyléptékű fejlesztésekre 18 hónap

Biztosítékok:

 • A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele minden esetben, hogy rendelkezése álljon a Kedvezményezett valamennyi fizetési számlájára szóló beszedési megbízás a Támogató részére
 • 50 millió Ft igényelt támogatás felett a támogatás 50%-ának megfelelő biztosíték nyújtása kötelező, amely lehet:

         ingatlan jelzálogjog

         bankgarancia

         készfizető kezesség

Támogatási kérelem benyújtása:

2019. február 20-ától lehet benyújtani a támogatási kérelmeket.

Tekintettel arra, hogy Budapest nem Pest megye területén található, budapesti székhelyű vállalkozások nem jogosultak pályázni és budapesti megvalósítási helyszínnel sem nyújtható be pályázat.

Érdeklődöm a pályázati felhívás kapcsán:

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.