PBKIK_Védjegy_kamara_protask   

Mikro-, kis és középvállalkozások foglalkoztatásbővítő beruházásainak támogatása  70% intenzitással!

Az intézkedés célja

A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának javítása érdekében az – új munkahelyek létrehozását eredményező – munkahelyteremtő beruházások támogatása.

Igényelhető támogatási összeg:

Nem regisztrált álláskereső személy esetén, létrehozott új munkahelyenként 1,5 millió Ft/fő. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:

 1.  nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik, új munkahelyenként 500 ezer Ft, vagy
 2.  a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 800 ezer Ft, továbbá
 3. kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft

c) pont kiegészítő támogatás halmozható a fenti két pontban foglalt kiegészítő támogatásokkal is, míg az a) és b) pontban foglalt kiegészítő támogatások csak vagylagosan igényelhetők

Támogatási intenzitás:

 • 50% a Dél-Dunántúli Régióban, az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföldi Régiókban
 • a Közép-Dunántúl régióban 35%
 • a Nyugat-Dunántúl régióban 25%
 • a Közép-Magyarország régióban 35%
 • Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken 20%
 • +20% kisvállalkozások számára
 • +15% középvállalkozások számára

Támogatható tevékenységek:

 • új eszközök, gépek beszerzése
 • immateriális javak beszerzése
 • ingatlanvásárlás
 • tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódó bérleti díjak, lízing költségek
 • új épület /épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek

Támogatást igénylők köre:

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) (benne Magyarország) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV vehet részt az alábbi jogszabályok szerint:

 • Polgári Törvénykönyv  (Ptk.) szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata.
 • A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep.
 • A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezet.
 • Egyéni vállalkozó.

Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó:

 • A támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdett beruházás nem támogatható.
 • A beruházásban érintett telephelye telephelyként bejegyezve szerepel.
 • Legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül.
 • A fejlesztendő tevékenység a tevékenységei között szerepel.
 • A beruházást legkésőbb 2018. december 31-ig megvalósítja
 • legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet.
 • Építési beruházás esetén az építési hatóság igazolása arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette.
 • Mezőgazdasági (Annex I.) termékek előállításához kapcsolódó beruházások nem támogathatóak.

Kötelező vállalások

 • A beruházással létrehozott kapacitásokat a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti.
 • A beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen.
 • Legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (a benyújtáshoz képest vállalt növelt éves átlagos statisztikai állományi létszámot megtartva).

Biztosítékok köre:

A támogatás összege biztosítéknyújtási kötelezettség mellett igényelhető. Biztosíték lehet a:

 • támogatási összeg 120%-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan hitelintézet vagy – megfelelő referenciával rendelkező – pénzügyi vállalkozás által vállalt garancia, vagy
 • támogatási összeg 150%-át kitevő hitelbiztosítéki értéken megállapított jelzálogjog, melynek zálogtárgya csak permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet.

A biztosítékot legalább a fenntartási kötelezettség végét követő 60 napig tartó időtartamra biztosítania kell.

Határidők

A pályázatot 2018. január 1-től 2018. február 9-ig lehet benyújtani.

Általánosan érdeklődöm a Cégem számára elérhető pályázati források kapcsán:

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.