PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházása 30-70%-os intenzitásig.

Az intézkedés célja:

A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának javítása érdekében az – új munkahelyek létrehozását eredményezőmunkahelyteremtő beruházások támogatása.

Igényelhető támogatási összeg:

Új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:

 1. a) nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik, új munkahelyenként 700 ezer Ft,
 2. foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 1,5 millió Ft
 3. amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő12 foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,
 4. ha a kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft, (ez a kiegészítő támogatás halmozható az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatásokkal is, míg az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatások vagylagosan igényelhetők).

Támogatási intenzitás:

 • a Dél-Dunántúli Régióban, az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföldi Régiókban 50%,
 • a Közép-Dunántúl régióban 35%,
 • a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,
 • a Közép-Magyarország régióban 35%
 • Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken 20%
 • kisvállalkozások +20 %,
 • középvállalkozások +10 %.

Támogatható tevékenységek:

 • új eszközök, gépek beszerzése
 • immateriális javak beszerzése
 • ingatlanvásárlás
 • tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódó bérleti díjak, lízing költségek
 • új épület /épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek

Támogatást igénylők köre:

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) (benne Magyarország) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV vehet részt az alábbi jogszabályok szerint:

 • szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,
 • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep,
 • a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezet,
 • egyéni vállalkozó.

Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó:

 • a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdett beruházás nem támogatható,
 • beruházásban érintett telephelye telephelyként bejegyezve szerepel,
 • legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül.
 • a fejlesztendő tevékenység a tevékenységei között szerepel,
 • a beruházást legkésőbb 2018. december 31-ig megvalósítja legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet.
 • építési beruházás esetén az építési hatóság igazolása arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette.

Kötelező vállalások:

 • a beruházással létrehozott kapacitásokat a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti.
 • a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen.
 • legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (a benyújtáshoz képest vállalt növelt éves átlagos statisztikai állományi létszámot megtartva).

Biztosítékok köre:

A támogatás összege biztosítéknyújtási kötelezettség mellett igényelhető. Biztosíték lehet a:

 • támogatási összeg 120%-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan hitelintézet vagy – megfelelő referenciával rendelkező – pénzügyi vállalkozás által vállalt garancia, vagy
 • támogatási összeg 150%-át kitevő hitelbiztosítéki értéken megállapított jelzálogjog, melynek zálogtárgya csak permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet.

A biztosítékot legalább a fenntartási kötelezettség végét követő 60 napig tartó időtartamra biztosítania kell.

Határidők

1. pályázati ciklus: 2019. március 18-ától 2019. április 22-ig,
2. pályázati ciklus: 2019. augusztus 1-jétől 2019. szeptember 5-ig.

Érdeklődöm a pályázati felhívás kapcsán:

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.