PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

A támogatási kérelmek beadása 2020. április 27-én, 12:00 órától átmenetileg szünetel.

A támogatás összege:

Minimum:1 millió Ft, maximum: 3 millió Ft

A támogatás intenzitása: 100%., max 200.000 Ft/kW.

Támogatható tevékenység:

Az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamos-energiaigényének max. 100 % fedező, minimum 5 kWp maximum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése.

 • napelemes rendszerek beszerzése és telepítése,
 • szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése,
 • az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozás;
 • akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések.

A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a fejlesztendő ingatlan hiteles tulajdoni lapján az ingatlan jellegére vonatkozóan lakhatási célú ingatlan megnevezés szerepel (pl. lakás, kivett lakóház, társasház).

Támogatást igénylők köre

min. 1 lezárt, teljes üzleti év,

min. 1 fő a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a legutolsó 3 lezárt, teljes üzleti évben.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság
 • Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok.

A projekt területi korlátozása

 • Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő cégbíróságon bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Benyújtásra nyitva álló időszak

2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig folyamatosan történik.

Érdeklődöm a pályázati felhívás kapcsán:

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.