PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! 100%-os támogatás kerékpárút építésére a Magyar Falu Program keretein belül!

Az Intézkedés célja:

A kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken lévő kerékpárút felújítása, építése, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javítása, a kerékpáros közlekedési infrastruktúra fejlesztése.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 50.000.000,- Ft.

Pályázatra jogosultak köre:

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

 • azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;

Önállóan támogatható tevékenységek:

Kerékpárforgalmi létesítmények (kerékpárút) felújítása, építése;

 • Önkormányzati tulajdonú, belterületi kerékpárút felújítása, építése;
 • Önkormányzati tulajdonú, külterületi kerékpárút felújítása, építése;
 • Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő, belterületi kerékpárút felújítása, építése.

Jelen Pályázati Kiírás alapvetően a meglévő kerékpárutak felújítását és újonnan létesítendő kerékpárutak szilárd burkolattal (szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik) történő kiépítését támogatja.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • Szakértői vélemény által alátámasztott esetben támogatható keresztező közmű kiváltása, áthelyezése, illetve engedélyezéshez kötötten párhuzamos csapadékvíz-csatorna kiépítése;
 • A kerékpárút fejlesztéssel közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült vagy érintett közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület helyreállítása;
 • Kerékpárutak megvilágításához kapcsolódó beszerzések közül kizárólag a kerékpáros út és egyéb közlekedési útvonalak kereszteződéséhez kapcsolódó, az átkelések biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése;
 • Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyeztetés, hatósági eljárások költsége);
 • Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége);
 • Eszközbeszerzés (szükséges forgalombiztonsági eszközök, berendezések);
 • A kivitelezést segítő ideiglenes forgalomirányító berendezések, forgalomelterelés költsége.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. augusztus 11. és 2020. szeptember 10. között van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.