PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! Önkormányzatok tulajdonában lévő temetők fejlesztésére akár 30 millió forint támogatás a Magyar Falu Program keretein belül.

Az Intézkedés célja:

A pályázati kiírás célja a települési önkormányzatok számára a vidéki temetők állapotának javítására, felújításukra irányuló támogatása nyújtása.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

Pályázatra jogosultak köre:

 • Települési önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Támogatható tevékenységcsoportok:

Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztésének támogatása

A támogatás célja a 100%-os egyházi tulajdonban2 lévő temetők, épületek tekintetében:

 • új ravatalozó építése;
 • meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése;
 • ravatalozó épületéhez közvetlenül kapcsolódó urnafal kialakítása, bővítése, felújítása (legfeljebb 5 000 000 forint);
 • a ravatalozó épületének akadálymentesítése (melybe nem beleértendő az ingatlanon belüli közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése és felújítása);
 • az elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halotthűtő (legfeljebb 5 000 000 forint);

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:

 • azon kérelmezők, akik nem rendelkeznek a felhívás megjelenésekor ravatalozó szolgáltatással;
 • a meglévő ravatalozó épület állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható.

Az igényelhető támogatás maximális összege 30 000 000 forint.

Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztését segítő egyéb beruházások

A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:

 • temető területén lévő egyéb épület vagy építmény külső és belső felújítása, akadálymentesítése (például: vizesblokk, kápolna, kiszolgáló építmények);
 • új, a ravatalozótól külön álló urnafal kialakítása, bővítése, meglévő különálló urnafal felújítása, kolumbárium (urnákat őrző emlékhely/épület temetőben) kialakítása, felújítása;
 • jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzése (például: az elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halotthűtő);
 • hulladéktároló, illemhely kialakítása, felújítása;
 • temető bekerítése (belső, akár élő-sövénykerítés kialakítása);
 • a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (például: kerítés építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés, parkoló kialakítása);
 • a temetőben található közlekedési utak, járdák és egyéb infrastruktúra (például: vízvételi helyek, locsolókút telepítése, lámpatestek/lámpaoszlopok elhelyezése) építése, felújítása.

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:

 • azon meglévő épületek vagy építmények, melyek állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható.

Az igényelhető támogatás maximális összege 5 000 000 forint.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • előkészítési, tervezési tevékenységek (támogatási kérelem-dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyeztetés, hatósági eljárások költsége);
 • közbeszerzési eljárás lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2021. április 07. és 2021. május 07. között van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.