PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! 100%-os intenzitású támogatás, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére!

Az Intézkedés célja:

A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai/önkormányzatok társulásai kizárólagos tulajdonában lévő egyes ingatlanok korszerűsítésére, fejlesztésére, felújítására, építésére, valamint eszközök beszerzésére

Pályázati kiírások kategóriái:

MFP-ÖTIK/2021/1

MFP-ÖTIK/2021/2

MFP-ÖTIK/2021/3

MFP-ÖTIK/2021/4

MFP-ÖTIK/2021/5

MFP-ÖTIK/2021/6

Faluházak fejlesztése

Szolgálati lakás felújítása, fejlesztése

Orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése

Orvosi rendelők fejlesztése, építése

Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda építése

Közösségi terek fejlesztése

Egy Pályázó legfeljebb három pályázatot nyújthat be, azzal, hogy ugyanazon pályázati kategóriára csak egy pályázat nyújtható be. Több pályázó – ide nem értve az önkormányzati társulásokat – nem nyújthat be együttesen pályázatot.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg mértéke: 100%

A projektek maximálisan igényelhető támogatási összege:

Kategória

Az igényelhető támogatási összeg felső határa

MFP-ÖTIK/2021/1.

Faluházak fejlesztése

Helyi     települési     önkormányzatok    esetében,    amelyek    önálló polgármesteri hivatalt tartanak fenn:

50 millió Ft

Közös önkormányzati hivatal székhelyéül szolgáló épülete esetén:

50 millió Ft

Közös önkormányzati hivatal tagtelepülés/kirendeltség épülete esetén:

30 millió Ft

MFP-ÖTIK/2021/2.

Szolgálati lakás felújítása, fejlesztése

30 millió Ft

A maximálisan igényelhető támogatási összeg több lakás esetén sem haladhatja meg a 30 millió forintot!

MFP-ÖTIK/2021/3.

Orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése

60 millió Ft

A maximálisan igényelhető támogatási összeg több lakás esetén sem haladhatja meg a 60 millió forintot!

MFP-ÖTIK/2021/4.

Orvosi rendelők fejlesztése, építése

Egycélú orvosi rendelő esetén:

30 millió Ft

 

Többcélú intézmény létrehozása esetén

két rendelő típus esetén:

60 millió Ft

három rendelő típus esetén:

100 millió Ft

négy rendelő típus esetén:

125 millió Ft

Praxisközösség esetén intézmény létrehozása

legalább 5 háziorvosi szolgálat részvételével:

125 millió Ft

MFP-ÖTIK/2021/5.

Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda építése

Új építés esetén:

150 millió Ft

Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, férőhely bővítés esetén

100 millió Ft

Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, férőhely bővítés nélkül:

50 millió Ft

MFP-ÖTIK/2021/6.

Közösségi terek fejlesztése

25 millió Ft

 

Pályázatra jogosultak köre:

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

 • azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:

 • azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A kiírás nem zárja ki azt, ha a 100%-os önkormányzati tulajdon több önkormányzat között oszlik meg.

Az elszámolható általános költségek mértékére, arányára, illetve egyes egyéb költségtípusok arányára vonatkozó elvárások:

Költségtípus

Mértéke az összes elszámolható költségre vetítve

I. Projekt-előkészítési, tervezési költségek

 • pályázati dokumentáció összeállítása
 • műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése
 • tervezés, engedélyezés
 • hatósági eljárások költsége

II. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

 • közbeszerzési dokumentáció összeállítása
 • közbeszerzési tanácsadói tevékenység
 • közbeszerzési eljárás díja

III. Műszaki ellenőri szolgáltatás

 • műszaki ellenőri szolgáltatás költsége és a kapcsolódó engedélyek és egyéb hatósági díjak

IV. Projektmenedzsment költsége

V. Tájékoztatás és nyilvánosság költségei1

legfeljebb 7 %

VI.  Eszközbeszerzés:  a  megpályázott  pályázati kategóriában meghatározott maximális keretösszegen belül, az elszámolható költségek legfeljebb 15%-ig támogatható.

A következő infokommunikációs eszközök támogatásának felső korlátja legfeljebb 150.000 Ft/db: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép.

legfeljebb 15%

VII. Környezetrendezés tevékenység a  megpályázott  pályázati kategóriában meghatározott maximális keretösszegen – elszámolható költségeken – belül.

legfeljebb 5 millió Ft

  

Faluházak fejlesztésével (MFP-ÖTIK/2021/1) kapcsolatos fejlesztések az alábbiak szerint valósulhatnak meg:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése;
 • Új épület építése (abban az indokolt esetben támogatható, ha a meglévő Faluház épülete szakértői vélemény alapján alátámasztottan életveszélyes vagy a felújítása, korszerűsítése már nem gazdaságos);
 • Környezetrendezés (a fejleszteni kívánt épülethez „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése.);

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • Ingatlanvásárlás (az elszámolható költségek legfeljebb 40%-ig támogatható);
 • Bútorbeszerzés, feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése (Figyelem! A következő infokommunikációs eszközök támogatásának felső korlátja legfeljebb 150 000 Ft/db: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép.);
 • Akadálymentesítés;
 • Azbesztmentesítés;
 • Előkészítési, tervezési tevékenységek;
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevekénységek;
 • Tájékoztatás és nyilvánosságbiztosítás költségei;

 

Szolgálati lakás felújításával, fejlesztésével (MFP-ÖTIK/2021/2) kapcsolatos fejlesztések az alábbiak szerint valósulhatnak meg:

Azon települések pályázhatnak, amelyek a pályázó településen foglalkoztatott jegyző, pénzügyi munkakörben foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő, iskolapedagógus, óvodapedagógus, kulturális munkakörben foglalkoztatott személy, felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, fogorvos, védőnő, körzeti megbízott (a kiírás egésze tekintetében együttesen: közfeladatot ellátó személy) számára biztosítanak szolgálati lakást.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Külső és belső felújítása, korszerűsítése, kialakítása, átalakítása, bővítése;
 • Funkciójukat vesztett épületek ez irányú hasznosítása, funkcióváltás;
 • Ingatlanvásárlás (Kivéve építési telek. Továbbá a megvásárolt ingatlannak legkésőbb a projekt megvalósítási határidejéig lakhatási célra alkalmasnak kell lennie.);
 • Környezetrendezés (A fejleszteni kívánt épülethez „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése.);

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • Akadálymentesítés;
 • Azbesztmentesítés;
 • Előkészítési, tervezési tevékenységek;
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevekénységek;
 • Szolgálati lakás felszereléséhez szükséges bútorok, eszközök, háztartási gépek;
 • Tájékoztatás és nyilvánosságbiztosítás költségei;

 

Orvosi szolgálati lakás felújításával, fejlesztésével (MFP-ÖTIK/2021/3) kapcsolatos fejlesztések az alábbiak szerint valósulhatnak meg:

Az orvosi szolgálati lakás pályázati kategória célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámmal rendelkező önkormányzatoknál vagy önkormányzati társulásoknál a Pályázó működési területén tevékenykedő orvosi – kizárólag háziorvos, házi gyermekorvos – feladatot ellátó személy részére lakhatás biztosításának támogatása.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Külső és belső felújítása, korszerűsítése, kialakítása, átalakítása, bővítése;
 • Funkciójukat vesztett épületek ez irányú hasznosítása, funkcióváltás;
 • Ingatlanvásárlás (Kivéve építési telek. Továbbá a megvásárolt ingatlannak legkésőbb a projekt megvalósítási határidejéig lakhatási célra alkalmasnak kell lennie.);
 • Környezetrendezés (A fejleszteni kívánt épülethez „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése.);

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • Akadálymentesítés;
 • Azbesztmentesítés;
 • Előkészítési, tervezési tevékenységek;
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevekénységek;
 • Szolgálati lakás felszereléséhez szükséges bútorok, eszközök, háztartási gépek;
 • Tájékoztatás és nyilvánosságbiztosítás költségei;

 

Orvosi rendelők fejlesztésével, építésével (MFP-ÖTIK/2021/4) kapcsolatos fejlesztések az alábbiak szerint valósulhatnak meg:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Meglévő egycélú vagy többcélú egészségügyi létesítmény külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése, valamint meglévő, de eltérő funkciójú épület egészségügyi létesítménnyé történő átalakítása.
 • Új egészségügyi intézmény (rendelő) építése;
 • Környezetrendezés (A fejleszteni kívánt épülethez „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése.);

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • Ingatlanvásárlás (az elszámolható költségek legfeljebb 40%-ig támogatható);
 • A háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátást nyújtó, fogorvosi, védőnői feladatellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges bútorok, eszközök, beszerzése.
 • Kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzése támogatható;
 • Akadálymentesítés;
 • Azbesztmentesítés;
 • Előkészítési, tervezési tevékenységek;
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek;
 • Tájékoztatás és nyilvánosságbiztosítás költségei;

 

Óvodaépületek felújítása, korszerűsítésével, új óvoda építésével (MFP-ÖTIK/2021/5) kapcsolatos fejlesztések az alábbiak szerint valósulhatnak meg:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Meglévő óvodai intézmények épületeinek külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése.
 • Új óvoda épület építése;
 • Környezetrendezés (A fejleszteni kívánt épülethez „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése.);

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • Ingatlanvásárlás (az elszámolható költségek legfeljebb 40%-ig támogatható);
 • Eszközbeszerzés (A jelenleg hatályos lista a következő linken: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/202012_2_sz_melleklet_honlapon_elerheto_reesz.pdf, továbbá az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján érhető el )
 • Akadálymentesítés;
 • Azbesztmentesítés;
 • Előkészítési, tervezési tevékenységek;
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek;
 • Tájékoztatás és nyilvánosságbiztosítás költségei;

 

Közösségi terek fejlesztésével (MFP-ÖTIK/2021/6) kapcsolatos fejlesztések az alábbiak szerint valósulhatnak meg:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Közösségi terek külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése;
 • Új épület építése;
 • Környezetrendezés (A fejleszteni kívánt épülethez „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése.);

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • Ingatlanvásárlás (az elszámolható költségek legfeljebb 40%-ig támogatható);
 • Bútorbeszerzés, feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése (Figyelem! A következő infokommunikációs eszközök támogatásának felső korlátja legfeljebb 150 000 Ft/db: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép.);
 • Akadálymentesítés;
 • Azbesztmentesítés;
 • Előkészítési, tervezési tevékenységek;
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek.
 • Tájékoztatás és nyilvánosságbiztosítás költségei;

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2021. április 16. és 2021. május 16. között van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.