PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Utak felújítása akár 30 millió forintig.

A felhívás célja:

A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok tulajdonában lévő utak felújítása, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

Maximálisan igényelhető összeg 30 millió forint.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút szilárd burkolattal való ellátása.
 • Új kerékpárút építése, meglévő kerékpárutak felújítása;
 • Hídfelújítás, korszerűsítés.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • A fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése, kivéve híd;
 • Az út és környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása;
 • Út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása)1;
 • Komplex terület-előkészítési munkák (pl. bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészeti feltárás, árokrendezés átereszek felújítása, balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója, padkák, rézsűk kialakítása);
 • Zöldterület-építési, átalakítási munkák;
 • A felújított útszakaszhoz közvetlenül kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közhasználatú parkoló felújítása, kialakítása.

Jogosultak Köre:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti.

 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:

azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének az állandó lakosságszáma 5000 fő, vagy ez alatti.

Benyújtásra nyitva álló időszak: 2019. augusztus 12. napjától 2019. szeptember 02. napjáig.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.