PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Óvoda udvar fejlesztése maximum 5 millió forintig.

A felhívás célja:

A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok tulajdonában lévő óvodáknak az udvara és kültéri eszközfejlesztésének támogatása, ezáltal a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének segítése.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

Maximálisan igényelhető összeg: 5 millió forint

Önállóan támogatható tevékenységek:

  • Óvodaudvar, játszóudvar kialakítása, felújítása, korszerűsítése (pl. kerékpártároló, babakocsi tároló, kerítés építése, javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építés, új burkolat, kültéri játszóeszközök és berendezések, stb.)
  • A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti játszóudvar követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése;

Amennyiben a tevékenység új óvoda építéséhez és/vagy jelenleg nem óvodai funkciót betöltő épületek óvodává történő átépítéséhez, átalakításához és/vagy az ezzel kapcsolatos felújítási, korszerűsítési és bővítési munkálatok elvégzéséhez kapcsolódik, akkor a létrehozott intézménynek legkésőbb az elszámolás benyújtásakor rendelkeznie kell alapító vagy létesítő okirattal, szakmai alapdokumentummal.

Amennyiben a tevékenység meglévő óvoda felújításához, átépítéséhez, átalakításához, korszerűsítéséhez és/vagy bővítéséhez kapcsolódik, akkor a fejlesztéssel érintett intézménynek legkésőbb a hiánypótlási határidőig rendelkeznie kell alapító vagy létesítő okirattal, szakmai alapdokumentummal.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • Udvari akadálymentesítés.

Jogosultak Köre:

  • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti.

  • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:

azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének az állandó lakosságszáma 5000 fő, vagy ez alatti.

Benyújtásra nyitva álló időszak: 2019. augusztus 26. napjától 2019. szeptember 10. napjáig.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.