PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! 100%-os támogatás óvodák építésére, vagy már meglévő óvodák felújítására és korszerűsítésére a Magyar Falu Program keretein belül!

Az Intézkedés célja:

Jelen kiírás támogatja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára új óvodák építését, meglévő önkormányzati tulajdonban lévő óvodák felújítását és korszerűsítését, illetve az ezzel kapcsolatos berendezések, eszközök beszerzését.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege:

 • Új építés esetén 150 millió forint.
 • Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, férőhely bővítés esetén 100 millió forint.
 • Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, férőhely bővítés nélkül 50 millió forint.

Pályázatra jogosultak köre:

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

 • azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;

Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:

 • azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Meglévő óvodai intézmények épületeinek felújítása és korszerűsítése (például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, megújuló energiaforrás alkalmazása, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, vizesblokk, öltöző felújítása stb.);
 • Új óvoda építése

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. mellékletnek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése (maximum a teljes támogatási összeg 5%-a lehet)
 • Akadálymentesítés;
 • Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyeztetés, hatósági eljárások költsége);
 • Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége);

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. augusztus 05. és 2020. szeptember 04. között van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.