PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple


Megjelent! Óvodák és játszóterek fejlesztése 5 millió forintig a Magyar Falu Program keretein belül.

Az Intézkedés célja:

Az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című alprogram részeként 2020-ban tervezett az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken játszóterek építése, meglévők felújítása, óvodai játszóudvarok felújítása, bővítése, eszközök és felszerelések beszerzése.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 5.000.000,- forint.

Pályázatra jogosultak köre:

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

 • azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;

Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:

 • azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján

Önállóan támogatható tevékenységek:

Óvodai játszóudvarhoz kapcsolódó tevékenységcsoport

 • Óvodai játszóudvar kialakítása, felújítása, korszerűsítése;
 • Eszközök és felszerelések, valamint hulladékgyűjtő és pihenőpad beszerzése;

Közterületi játszótérhez kapcsolódó tevékenységcsoport

 • Közterületi játszótér kialakítása, felújítása, korszerűsítése;
 • Játszótéri eszközök és felszerelések, valamint hulladékgyűjtő és pihenőpad beszerzése;

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • Akadálymentesítés (játszóudvar illetve játszótér akadálymentesítése támogatható);
 • Projekt-előkészítés, tervezés;
 • Közbeszerzési eljárások lefolytatása;
 • Műszaki ellenőri szolgáltatás;
 • Projektmenedzsment;
 • Eszközök beszerzése során jelentkező szállítási és üzembe helyezési költség;
 • Eszközök tanúsításának költsége.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. május 20. és 2020. június 19. között van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.